Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Viitasaaren Lumikot moottorikerho ry, Muikunlahti 931-410-1-133, Viitasaari

Julkaistu 17.03.2020

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetusta moottoriurheiluradasta / Viitasaaren Lumikot moottorikerho ry, Muikunlahti 931-410-1-133, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
17.3.2020

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.3.2020.

Hakija
Viitasaaren Lumikot moottorikerho ry

Asia
Hakija on jättänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien ulkona sijaitsevaa moottoriurheilurataa. Toiminta sijaitsee kiinteistöllä Muikunlahti 931-410-1-133, Viitasaari.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.3.–23.4.2020 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 661/610/2019
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– mustuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 23.4.2020:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antavat
ympäristösihteeri Katja Lappalainen p. 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta