Kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisesta yksittäispäätöksestä: Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutokset

Julkaistu 14.10.2020

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisesta yksittäistapauspäätöksestä: Vesannon Honkamäen tuulivoimahankkeen muutokset

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 12.10.2020 tehnyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy:n Honkamäen tuulivoimapuiston hankemuutoksessa (sijaintikunta Vesanto).

Esitetyn hankemuutoksen mukaan Honkamäen tuulivoimahanke toteutettaisiin aiemmin suunnitellusta poiketen vain viiden voimalan laajuisena (yhteisteho 30 MW) mutta siten, että voimaloiden kokonaiskorkeus kasvaisi aiemmin esitetystä 210 metristä 230 metriin.

ELY-keskuksen päätöksen mukaan esitetty hankemuutos ei edellytä YVA-menettelyn soveltamista.

ELY-keskuksen päätös nähtävillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/yva (valitse kohta YVA-päätökset > Pohjois-Savo). Paperimuodossa päätökseen voi tutustua Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio) viraston aukioloaikoina.

Suora linkki päätökseen:

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B33F57C9E-23E4-4301-9CA0-2ECD1E93EBB3%7D/162317

Lisätietoja asiassa antaa ympäristölakimies Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta