Kuulutus yhteislupapäätöksestä / Metsähallitus Metsätalous Oy, Papinkallion kallioalue, Viitasaaren valtionmaa 931-893-1-10, Viitasaari

Julkaistu 18.09.2023

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös / Metsähallitus Metsätalous Oy, Papinkallion kallioalue, Viitasaaren valtionmaa 931-893-1-10, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
18.9.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 25.9.2023.

Päätös
Ympäristölautakunta 12.9.2023 § 63

Antopäivä
18.9.2023

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy

Asia
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt yhteislupa-hakemuksen. Lupa on myönnetty 31.10.2033 saakka.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.9. – 25.10.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.10.2023.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, p 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta