Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / Savon Kuljetus Oy

Julkaistu 31.10.2022

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / Savon Kuljetus Oy, Soramäki 931-408-5-54, Sorapalsta 931-408-5-25, Toulatkankaan sora-alue 931-408-5-53 ja Monttula 931-408-5-49, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
31.10.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 7.11.2022.

Päätös
Ympäristölautakunta 25.10.2022 § 61

Antopäivä
31.10.2022

Hakija
Savon Kuljetus Oy

Asia
Ympäristösuojelulain mukainen yhteislupahakemus hiekan ja soran ottoon sekä murskaukseen. Lisäksi alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt hakemuksen sekä myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Lupa myönnetty 10 vuodeksi.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 31.10. – 7.12.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 7.12.2022.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, p 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta