Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / Suomen Kivivalmiste Oy, Hakomäki 931-405-2-10, Viitasaari

Julkaistu 23.05.2022

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupa / Suomen Kivivalmiste Oy (Hakomäki 931-405-2-10, Viitasaari)

Kuulutuksen julkaisupäivä
23.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.5.2022.

Päätös
Ympäristölautakunta 17.5.2022 § 38

Antopäivä
23.5.2022

Hakija
Suomen Kivivalmiste Oy

Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen ja louhintaan sekä lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt hakemuksen sekä myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.5. – 29.6.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.6.2022.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, p 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta