Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupapäätös / Metsähallitus Metsätalous Oy, Rauhaniemi 265-401-5-63, Kivijärvi

Julkaistu 02.05.2023

Maa-aines- ja ympäristösuojelulain mukainen yhteislupapäätös / Metsähallitus Metsätalous Oy, Rauhaniemi 265-401-5-63, Kivijärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
2.5.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.5.2023.

Päätös
Ympäristölautakunta 25.4.2023 § 28

Antopäivä
2.5.2023

Hakija
Metsähallitus Metsätalous Oy

Asia
Yhteislupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen Kivijärven kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Rauhaniemi 265-401-5-63. Haettu varsinainen ottoalue on 1,9 ha, kokonaisottomäärä 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun yhteisluvan.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.5.–8.6.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.6.2023.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, p. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta