Maa-aineslupa / Ahola Mikko, Koivulehto 312-403-7-36, Kyyjärvi

Julkaistu 22.06.2020

KUULUTUS 

Maa-aineslupa / Ahola Mikko, Koivulehto 312-403-7-36, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.6.2020
 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 29.6.2020.

Päätös
Ympäristölautakunta 16.6.2020 § 36 

Antopäivä
22.6.2020 

Hakija

Ahola Mikko 

Asia
Maa-aineslain mukainen lupahakemus maa-aineksen ottoa varten. 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun maa-ainesluvan. 

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.6. – 29.7.2020 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille. 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan/Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 29.7.2020. 

Lisätietoja antavaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, p. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta