Maa-aineslupa / Penttilän yhteismetsä, Kortekorpi 265-403-1-203, Kivijärvi

Julkaistu 01.10.2021

Viitasaaren kaupunki /                                                                        KUULUTUS
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta                                  1.10.2021

KUULUTUS 

Maa-aineslupa / Penttilän yhteismetsä, Kortekorpi 265-403-1-203, Kivijärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
1.10.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.10.2021.

Päätös
Ympäristölautakunta 27.9.2021 § 49 

Antopäivä
1.10.2021

Hakija
Penttilän Yhteismetsä 

Asia
Maa-aineslain mukainen lupahakemus maa-aineksen ottoa varten.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun maa-ainesluvan siten, että ottoalue on 1,2 ha ja sallittu ottomäärä enintään 25 000 m3.
Ottaminen voidaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.10. – 8.11.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.11.2021.

 Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, p. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta