Maa-aineslupapäätös / Kivelänlisä 931-406-37-48, Korvenkallio 931-407-67-1, Viitasaari

Julkaistu 06.03.2023

KUULUTUS

Maa-aineslupapäätös / R. Säteri Oy
(Kivelänlisä 931-406-37-48, Korvenkallio 931-407-67-1, Viitasaari)

Kuulutuksen julkaisupäivä
6.3.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 13.3.2023.

Päätös
Ympäristölautakunta 28.2.2023 § 21

Antopäivä
6.3.2023

Hakija
R. Säteri Oy

Asia
Maa-aineslain mukainen lupahakemus kalliokiviaineksen ottoa varten. Haettu ottamisala on 0,7 ha, ottomäärä 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun maa-ainesluvan. Lupa on voimassa 31.3.2033 saakka.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.3. – 12.4.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 12.4.2023.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, p. 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta