Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä

Julkaistu 21.12.2021

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee maa- ja metsätalousministeriön päätöstä tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022 – 2027

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen vuosiksi 2022–2027.

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021 – 27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue). Asian diaarinumero on KASELY/14/2019.

Kuulutus ohessa pdf-tiedostona.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta