Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus jääradalle/ Likolahti, Kannonkoski

Julkaistu 22.04.2021

KUULUTUS

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupahakemus jääradalle/ Likolahti, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
22.4.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 29.4.2021.

Hakija
Mikko Hirvonen

Asia
Mikko Hirvonen hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa jääradalle Kannonkosken kunnassa sijaitsevan Syväjärven Likolahden alueelle. Hakijalla on Pudasjärven osakaskunnan lupa hakemuksen mukaiseen alueen käyttöön ajalle 2021-2025.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.4.–13.5.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 132/613/2021

– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee

– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 13.5.2021:

– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
22.4.2021

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta