Varauspäätöksien raukeamista koskeva ilmoitus, Tukes

Julkaistu 12.02.2020

Kuulutus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
12.2.2020 hyväksynyt seuraavan varauspäätöksien raukeamista koskevan
ilmoituksen:
Varaaja: Tulivuori Exploration Oy
Lupatunnukset:
Varausalueiden sijainti:
Varauksien voimassaolo on
päättynyt:
VA2018:0059 ja VA2019:0022
VA2018:0059 Sodankylä
VA2019:0022 Pihtipudas,
Pyhäjärvi, Keitele, Viitasaari
27.1.2020
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 13.3.2020. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen
toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/
varauspaatokset ) sekä alueiden kunnanvirastoissa (Sodankylä,
Jäämerentie 1; Pihtipudas, Keskustie 9; Pyhäjärvi, Ollintie 26; Keitele, Laituritie 1;
Viitasaari, Keskitie 10).
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä
valitusosoituksessa.
Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta