Vesilain mukainen ojitusasia / Metsä Group, 312-403-19-29, Kyyjärvi

Julkaistu 05.07.2021

KUULUTUS

Vesilain mukainen ojitusasia / Metsä Group, 312-403-19-29, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
5.7.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 12.7.2021.

Päätös
Ympäristölautakunta 29.6.2021 § 35

Antopäivä
5.7.2021

Hakija
Metsä Group

Asia
Metsä Group on hakenut ympäristölautakunnalta lu­paa johtaa vettä Perhon kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä 584-874-1-1 Kyy­jär­ven kunnassa kiinteistöllä Koivumäki I  312-403-19-29 sijaitsevaan ojaan.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Tarkastuksella saavutetun yhteisymmärryksen johdosta Metsä Group perui ha­ke­muk­sen­sa 15.6.2021, joten ympäristölautakunta merkitsi asian tiedoksi ja asian käsittely jätetään sillensä. Ympäristölautakunta päätti asian käsittelymaksuksi 450 euroa. Maksuun li­sä­tään asianosaisten (3kpl) kuulemisesta aiheutuneet kustannukset 30€/ kuul­ta­va, yhteensä 90 €.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.7. – 11.8.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Käsittelymaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 11.8.2021.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Nina Pimiä, p 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta