Yleistiedoksianto / ajoneuvon siirtäminen

Julkaistu 08.11.2022

KUULUTUS / YLEISTIEDOKSIANTO

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 10§ mukainen ilmoitus tehdystä, kunnallisesta päätöksestä, koskien ajoneuvon siirtämistä.

Asianosainen
Omistaja: Harmaa Renault Megane YCR-581

Päätös ja sen pääasiallinen sisältö
Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö on tehnyt ajoneuvon siirtopäätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.
Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 14.10.2022 33§ on koskenut yllä mainitun ajoneuvon siirtoa Pihtiputaan kunnan varastoon 14.9.2022 sekä ajoneuvon omistajan velvollisuutta korvata siirtokustannukset.

Päätöksen antopäivä
14.10.2022

Kuulutuksen julkaisupäivä
8.11.2022

Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä
15.11.2022

Päätöksen määräaika
Koska ajoneuvon omistajaa ei ole tavoitettu, on päätöksestä julkaistu lisäksi tämä yleistiedoksianto. Ajoneuvon omistajan tulee noutaa ajoneuvo varastolta 30pv kuluessa yleistiedoksiannon tiedoksisaannista. Määräpäivä on 15.12.2022 mennessä. Ellei omistaja lunasta ajoneuvoa päätöksen määräaikaan mennessä, siirtyy se kunnan omistukseen ilman eri päätöstä (SiirtoL 12§)

Nähtävilläpito
Kuulutus pidetään nähtävillä kuntien verkkosivuilla osoitteissa www.pihtipudas.fi/kuulutukset ja www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä ilmoitustauluilla Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan kunnantalolla päätöksen määräajan päättymiseen asti. Kuulutettava päätös on nähtävillä Pihtiputaan kunnanvirastolla osoitteessa Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Viitasaaren kaupungin tekniselle lautakunnalle ja se tulee tehdä 30pv kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Salla Kumpulainen

VIITASAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta