Yleistiedoksianto hallintopäätöksestä

Julkaistu 24.09.2021

YLEISTIEDOKSIANTO HALLINTOPÄÄTÖKSESTÄ

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Kukkonen Kauko
Diaarinumero: 48/2021/2
Päätös: (pvm) 12.7.2021

Päätös on nähtävillä Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen Viitasaaren toimipisteessä, osoitteessa Keskitie 10, 44500 Viitasaari.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä kuulutus on julkaistu.

Tämä ilmoitus on asetettu nähtäville Viitasaaren kaupungin kaupungintalon ilmoitustaululle.

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi
24.9.2021

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta