Ympäristöluvan raukeaminen / Kivi-Turkis Oy, Kettula 265-401-1-155 ja Kettukangas 265-401-1-173, Kivijärvi

Julkaistu 31.10.2022

KUULUTUS

Ympäristöluvan raukeaminen / Kivi-Turkis Oy, Kettula 265-401-1-155 ja Kettukangas 265-401-1-173, Kivijärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
31.10.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 7.11.2022.

Päätös
Ympäristölautakunta 25.10.2022 § 59

Antopäivä
31.10.2022

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen, että Kivijärven kunnan teknisen lautakunnan 2.2.2010 § 10 myöntämä Kivi-Turkis Oy:n ympäristölupa kiinteistöillä Kettula 265-401-1-155 ja Kettukangas 265-401-1-173 raukeaa. Lautakunta katsoi, että turkistarhan toiminta on ollut keskeytyneenä vähintään 5 vuotta, eikä turkistarhan toiminnan aloittaminen luvan mukaisesti ole enää mahdollista.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 31.10. – 7.12.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 7.12.2022.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Nina Pimiä, p 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta