Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoituspäätös / Kinnunen Antero, Vuorela 256-401-6-182, Kinnula

Julkaistu 03.05.2021

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoituspäätös / Kinnunen Antero, Vuorela 256-401-6-182, Kinnula

Kuulutuksen julkaisupäivä
3.5.2021

 Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 10.5.2021.

Päätös
Ympäristölautakunta 27.4.2021 § 20

 Antopäivä
3.5.2021

 Hakija
Kinnunen Antero

 Asia
Eläinsuojatoiminnan laajentaminen.

 Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on hyväksynyt ilmoituksen.

 Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.5. – 9.6.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kinnulan kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

 Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.6.2021.

 Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, p 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta