Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus / Viitasaaren kaupunki, Ojapelto 931-401-1-470, Viitasaari

Julkaistu 26.05.2023

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus / Viitasaaren kaupunki, Ojapelto 931-401-1-470, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
26.5.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.6.2023.

Hakija
Viitasaaren kaupunki

Asia
Viitasaaren kaupunki hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa puhtaiden maa-ainesten maankaatopaikalle sekä puhtaiden, rakentamiskelpoisten maiden välivarastoinnille Mustansuon alueella sijaitsevalle kiinteistölle Ojapelto 931-401-1-470, Viitasaari.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 26.5.–3.7.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 185/610/2023
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 3.7.2023:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta