Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimikaudella 2017-2021

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Viitasaaren kaupunginhallitus on vuonna 1999 perustanut siitä saakka toimineen vanhusneuvoston, johon ovat eri eläkeläisjärjestöt nimenneet edustajansa ja varaedustajansa. 

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 181 päättänyt pyytää ikääntyneiden kuntalaisten asioita käsitteleviä eläkeläis-, seniori- ja potilasyhdistyksiä sekä Viitasaaren seurakuntaa nimeämään edustajansa ja henkilökohtaisen varajäsenen Viitasaaren vanhusneuvostoon. Kaupunginhallitus on 19.6.2017 nimennyt kaupunginhallituksen edustajaksi Arvo Pietiläisen. Seurakunnan edustajana toimii Ansa Litendahl. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii arkistosihteeri Seijä Järnfors.

Vanhusneuvosto on 22.9.2017 kokouksessaan valinnut puheenjohtajaksi Arvo Pietiläisen ja varapuheenjohtajaksi Sisko Linnan kaudelle 2017-2018.


Vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2021:

Jäsenet   Varajäsenet
Arvo Pietiläinen, pj.  
Sisko Linna, vpj.            Helena Nerg
Kaija Hanell Helka Hautsalo
Sanni Paananen Arvo Kumpulainen
Alpo Saastamoinen
Ansa Litendahl  Anneli Palonen
 

  Vanhusneuvoston toimintasääntö

 

Hae sivustolta