Kotihoito

Kotihoidon palvelut

Kotihoidon palveluihin kuuluvat sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon tarjoamat palvelut. Tarjolla on myös hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä niille kotona asuville vanhuksille, jotka eivät kuulu säännöllisen kotihoidon piiriin.

Tavoitteena on turvata asiakkaan kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään käyttämällä hyödyksi asiakkaan omia voimavaroja sekä tukiverkostoa. Kotona asumisen tueksi voidaan käyttää kotihoidon palveluiden lisäksi erilaisia tukitoimia, kuten ateriapalvelua ja turvapuhelinta. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia.

Hoidon perustana on jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään hoidon tarpeen mukaan. Yksikkömme kautta asiakkaillamme on myös mahdollisuus saada hoitotarvikkeita, kuten inkontinenssituotteita.

Palveluseteliohje ja -hakemus

Henkilöstö

Henkilöstöön kuuluu niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin koulutuksen saaneita. Kotihoitoa toteutetaan alueellisina työryhminä.

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetettu ateria tilataan terveyskeskuksen keittiöltä. Aterioista peritään maksu teknisen lautakunnan hyväksymien hintojen perusteella.

Terveyskeskuksen keittiö, p. 050 315 7294

Turvapuhelinpalvelut

Turvapuhelintilaukset tehdään kotihoidon toimesta. Turvapuhelinta varten asiakkaan tulee toimittaa kaksi ylimääräistä avainta kotihoitoon. Lisätietoja antaa kotihoidon henkilöstö.

Hyvinvointia tukevat kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tarkoitettu vanhuksille, jotka ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Käynnin vastaanottaminen on vapaaehtoista ja ne toteutetaan vuosittain tietylle ryhmälle kunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Käynnin tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä mm. kannustamalla häntä käyttämään omia voimavarojaan. Käynnillä kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja häntä ohjataan tarvittaessa palvelujen piiriin.

Hae sivustolta