Omaishoito

Hyvinvointialue vastuussa 1.1.2023 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Viitasaaren kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Viitasaaren kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Viitasaaren toimipisteet, puhelinnumerot ja verkkoasiointikanavat kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Omaishoidon tuki

Omaishoidontuki on omaishoitolain mukaista sosiaalipalvelua (laki omaishoidon tuesta 3 §). Kunta voi myöntää omaishoidon tukea määrärahojensa puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä , minkä suosituksesta asiakasohjaaja tekee päätöksen. Päätöksissä käytetään aina harkintaa ja otetaan huomioon myös muu perhetilanne. Hoidon sitovuuden perusteella on suositeltavaa, että hoitaja ja hoidettava asuvat samassa taloudessa tai muuten lähellä toisiaan.

Hae sivustolta