Koulupsykologi

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaiden, perheen ja koulun kanssa tavoitteena lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen. Koulupsykologi tarjoaa tukea ja ohjausta mm. koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden tutkimus – ja hoitotahojen kanssa.

Wiitaunionin alueella koulupsykologin toimialueeseen kuuluvat esi- ja alakoulut, yläkoulut, lukiot sekä POKE:n toimipiste.

Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä silloin kun,

  • olet huolissasi koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyvistä vaikeuksista
  • mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat mietityttävät
  • koulussa tai kotona tapahtuu äkillisiä kriisejä
  • lapsella tai nuorella on vaikeuksia ihmissuhteissa

Yhteyttä voivat ottaa nuori itse, vanhemmat tai koulu. Yhteistyö on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Koulupsykologi

050 315 7263 Soita

Yksikkö

Esi- ja alakoulut, yläkoulu, lukio ja POKE

Hae sivustolta