Koulupsykologit

Koulupsykologit

Koulupsykologit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheen ja koulun kanssa tavoitteena lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen. Koulupsykologit tarjoavat tukea ja ohjausta mm. koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden tutkimus – ja hoitotahojen kanssa.

Wiitaunionin alueella koulupsykologien toimialueeseen kuuluvat esi- ja alakoulut, yläkoulut, lukiot sekä POKE:n toimipiste.

  • Koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä silloin, kun
    olet huolissasi koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyvistä vaikeuksista
  • mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat mietityttävät
  • koulussa tai kotona tapahtuu äkillisiä kriisejä
  • lapsella tai nuorella on vaikeuksia ihmissuhteissa

Yhteyttä voivat ottaa nuori itse, vanhemmat tai koulu. Yhteistyö on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Yhteystiedot

Koulupsykologi
Terttu Kananen
Esi- ja alakoulut, yläkoulu, lukio ja POKE
050 315 7263

Hae sivustolta