Mielenterveystoimisto

Mielenterveystoimisto

Mielenterveystoimistolla on hoitovastuu alueensa aikuisväestön mielenterveysongelmista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on nopean, riittävän ja asiantuntevan avun tarjoaminen mielenterveyteen liittyvissä kriiseissä ja ongelmissa. Mielenterveystoimistossa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka

  • tarjoaa psykoterapeuttista yksilö-, pari- ja perhetyöskentelyä
  • huolehtii tarvittavasta lääkehoidosta
  • toteuttaa hoitoon liittyviä arviointeja ja tutkimuksia
  • osallistuu pitkäaikaispotilaiden sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan
  • antaa asiakaskohtaista ohjausta ja neuvontaa
  • tarjoaa konsultaatioapua

Hae apua parisuhdeongelmiin https://www.viitasaarenseurakunta.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet

Henkilökunta

Viitasaari
Vastaanottoavustaja Tuija Eskelinen, 044 733 5672
Psykologi, EMDR-terapeutti, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja/ADHD -valmentaja
Sanna Kyllönen, 050 310 8064
Psykiatrinen sairaanhoitaja Anna-Kaisa Puusaari, 044 733 5671
Depressiohoitaja Mari Hakonen, 040 552 2124
Psykiatrin palvelut

Hae sivustolta