Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Hyvinvointialue vastuussa 1.1.2023 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Viitasaaren kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Viitasaaren kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Viitasaaren toimipisteet, puhelinnumerot ja verkkoasiointikanavat kootusti hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hyvinvointialueen asiakastiedotteet ja ajankohtaiset uutiset

Aikuissosiaalityö:
Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset ohjausta, neuvontaa ja tukea arkielämän erilaisissa hankalissa tilanteissa. Tilanteesi kartoitetaan ja ongelmiin etsitään ratkaisuja ja vaihtoehtoja yhdessä palveluneuvojan, sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa. Aikuissosiaalityö on työikäisten palvelu.
Aikuissosiaalityöntekijöiden soittoaika ma-pe 13-14 044 459 7449

Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuen myöntää kansaneläkelaitos (KELA), haku paperilomakkeella tai verkkoasioinnin kautta. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunta. Sen myöntäminen edellyttää hakijan tilanteen selvittämistä ja perustuu harkintaan. Täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Hakijan tulee hakea ensin perustoimeentulotukea Kelalta. Ennen toimeentulotuen myöntämistä tulee selvittää oikeus ensisijaisiin etuisuuksiin kuten työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan tai toimeentulotukeen. Täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea voi hakea samalla hakemuksella kuin perustoimeentulotukea. Vaihtoehtoisesti sitä voi hakea suoraan kunnasta, mikäli hakija on saanut jo kelalta perustoimeentulotukipäätöksen.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Huolen herätessä aikuisesta henkilöstä, kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen. Huolta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan. Hyvä olisi, jos huolen kohteena olevalta henkilöltä olisi suostumus ottaa yhteyttä. Ilmoituksen voi tehdä myös ilman henkilön suostumusta. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen anonyymisti. Huomioithan, että mikäli ilmoitat nimesi, asianosaisella on oikeus saada se halutessaan tietoonsa. Jos teet ilmoituksen anonyymisti, täytäthän ilmoitukseen mahdollisimman paljon tiedossasi olevia tietoja (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero), jotta tavoitamme oikean henkilön. Ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuudesta säädetään erikseen laissa.
Huoli-ilmoitus-lomake

Hae sivustolta