Vammaispalvelut

Vammaispalvelut
Wiitaunionin vammaispalveluja toteutetaan vammaispalvelulain mukaisesti sekä vaikeavammaisten palveluina että kaikille vammaisille tarkoitettuina palveluina. Palveluiden myöntäminen edellyttää yksilöllistä tarveharkintaa. Vammaisten erityispalvelut suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä vammaisen henkilön ja vammaispalveluverkoston yhteistyönä tuki- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palvelusuunnitelma
Tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen alkaa palvelutarpeen selvityksestä. Asiakkaan tuen tarpeet ja olemassa olevat palvelut kirjataan palvelusuunnitelmaan. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelma on toimintasuunnitelma, johon kootaan asiakkaan ja mahdollisen lähiverkoston näkemykset palveluntarpeesta. Palvelusuunnitelmaan kirjatuista tuen tarpeista tehdään erikseen hakemuksen perusteella viranhaltijapäätökset. Asiakas voi tehdä aloitteen palvelutarpeen kartoitukseen ottamalla yhteyttä vammaispalveluohjaajiin. Myös sosiaalitoimen työntekijä voi tehdä aloitteen palvelutarpeen kartoituksesta ja palvelusuunnitelman laatimisesta.

Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelma

Saila Kainulainen

vammaispalvelujohtaja

044 459 7399 Soita

Yksikkö

Vammaispalvelut, Viitasaari

Arja Vuorela

vammaispalveluohjaaja

040 549 6715 Soita

Yksikkö

Vammaispalvelut, Viitasaari

Toimipaikka


Tuulevi Kääriäinen

vammaispalveluohjaaja

044 459 7419 Soita

Yksikkö

Vammaispalvelut, Viitasaari

Vammaisten palvelut ja tukitoimet

Lue lisää

Päiväaikainen toiminta ja tuettu asuminen

Lue lisää

Toiminnan kehittäminen ja yhteistyö

Lue lisää

Hae sivustolta