Aikuisneuvola

Aikuisneuvolan tavoitteena on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Aikuisneuvolan terveydenhoitaja on pitkäaikaissairaille tukena omahoidon ohjauksessa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa.

Aikuisväestön rokotusneuvonta ja rokottaminen on keskitetty aikuisneuvolaan. Lisätietoa matkailijoiden rokotuksista ja muista matkailuun liittyvistä terveysasioista saa osoitteesta http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat.

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat kuntalaiset, joilla on pitkäaikainen, yli kolme kuukautta kestänyt sairaus. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve määritellään hoitavan lääkärin tai hoitajan tekemässä terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Päätöksen hoitotarvikejakelusta tekee hoitava lääkäri tai hoidosta vastaava terveydenhoitaja. Pitkäaikaisen sairauden edellyttämiä maksuttomia hoitotarvikkeita saa  keskusvarastosta.

Aikuisneuvola avoinna arkisin ma-to klo 8-16 ja
pe klo 8-14.

Ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi puhelimitse ma-to klo 9-15, pe klo 9-14

p. 014 459 7241

Hoitotarvikejakelu

p. 044 459 7624

Hae sivustolta