Koulupsykologi, Pihtipudas

Julkaistu 24.05.2022

Tule mukaan hyvään työyhteisöön Pihtiputaalle!

Pihtiputaan perhe- ja mielenterveyspalveluissa on haettavana

Pihtiputaan koulupsykologin virka

Pihtiputaan koulupsykologin tehtävänä on yhteistyössä muiden paikallisten avohoidon toimijoiden kanssa huolehtia kunnan lasten ja nuorten terveen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä. Nämä palvelut ovat osa Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella toimivaa moniammatillista tiimiä, joka vastaa laaja-alaisesti alueensa lasten, nuorten ja aikuisten ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä sekä psyykkisten ongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta. Tiimissä on yhteensä kuusi psykologin vakanssia.

Koulupsykologina vastuualueeseesi kuuluu yhdessä koulukuraattorin ja tsempparin (psykiatrinen sairaanhoitaja) kanssa Putaanvirran yhtenäiskoulu, Pihtiputaan lukio, Muurasjärven kyläkoulu sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opetuslinjoja. Oppilaita näissä on yhteensä noin 649.

Myös nuorisopsykiatri on osa työtiimiäsi.

Teet työtäsi pääasiassa Putaanvirran yhtenäiskoululla, jossa on oma psykologin työhuone. Testivälineistö on ajanmukainen ja sitä täydennetään tarpeiden mukaan. Työ on monipuolista ja sopivan haasteellista sekä itsenäistä päätöksentekoa edellyttävää.

Sinulle mahdollistetaan henkilökohtainen työnohjaus, ja muiden tiimissä olevien psykologien kanssa säännölliset tapaamiset. Myös täydennyskoulutuksiin suhtaudutaan myönteisesti työnantajan puolesta.

Arvostamme kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvan verkostotyön hallintaa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys, myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.

Palkkaus 3781,78€/kk

Virkaan valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/202) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6§2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Huumeseulatutkimus kuuluu työhöntulotarkastukseen. Työnantaja edellyttää tehtävässä tartuntalain 48§ rokotussuojaa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään ensisijaisesti jättämään sähköisesti Kuntarekryn kautta 30.7.2022 klo 15.00 mennessä. Työn alkaminen: 8.8.2022.

Lisätietoja antaa perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Kati Kananen p. 044 459 7253 kati.kananen@viitasaari.fi sekä päihdetyöntekijä Tuula Mäntylä p. 040 860 0784 tuula.mantyla@viitasaari.fi

Lisätiedot

Työnantaja:

Viitasaaren kaupunki

Sijainti:

Pihtipudas

Hakuaika:

30.7.2022 klo 15:00 mennessä, ensisijaisesti Kuntarekryn kautta

Työsuhde:

Vakituinen virka

Palaa työpaikkoihin

Hae sivustolta