Koulupsykologi, Viitasaari

Julkaistu 23.09.2021

Tule mukaan hyvään työyhteisöön Viitasaarelle!

Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa
on haettavana

Viitasaaren koulupsykologin virka, uusintahaku

Viitasaaren koulupsykologin tehtävänä on yhteistyössä muiden paikallisten avohoidon toimijoiden kanssa huolehtia kunnan lasten ja nuorten terveen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä.

Nämä palvelut ovat osa Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella toimivaa moniammatillista tiimiä, joka vastaa laaja-alaisesti alueensa lasten, nuorten ja aikuisten ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä sekä psyykkisten ongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta. Tiimissä on yhteensä kuusi psykologin vakanssia.

Koulupsykologina vastuualueeseesi kuuluu yhdessä koulukuraattorin ja tsempparin (psykiatrinen sairaanhoitaja) kanssa Viitasaaren peruskoululaiset ja lukiolaiset, joita on yhteensä noin 620 ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kolme opetuslinjaa, joissa opiskelijoita on yhteensä noin 60. Myös nuorisopsykiatri on osa työtiimiäsi.

Teet työtäsi pääasiassa Haapaniemen koululla, jossa on oma psykologin työhuone. Testivälineistö on ajanmukainen ja sitä täydennetään tarpeiden mukaan. Työ on monipuolista ja sopivan haasteellista sekä itsenäistä päätöksentekoa edellyttävää.

Arvostamme kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvan verkostotyön hallintaa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys, myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan myös huomioon hakuprosessissa.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, kollegiaalisen tuen ja kilpailukykyisen palkan 3 781,78€/kk, joka on paikallisesti neuvoteltu. Työssä on myös etätyömahdollisuus. Muut työehdot KVTES:n mukaan. Tarvittaessa autamme asuntoasioissa. Organisaatiossa on käynnistymässä Kevan rahoittama työhyvinvointihanke.

Työyhteisömme psykologit tapaavat säännöllisesti ja tekevät muutenkin yhteistyötä monipuolisesti. Saat tarvittaessa sisäistä mentorointia kollegiaalisen tuen lisäksi. Saat säännöllistä yksilötyönohjausta ja voit vaikuttaa työnohjaajan valintaan. Täydennyskoulutuksen tarpeista keskustellaan säännöllisesti ja avoimin mielin.

Työpaikka on savuton. Työssä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Työ alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 13.11.2021 klo 15 mennessä.

Virkaan valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/202) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6§2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Huumeseulatutkimus kuuluu työhöntulotarkastukseen. Työnantaja edellyttää tehtävässä tartuntalain 48§ rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä
p. 044-459 7253, tuula.mantyla@viitasaari.fi

 

Lisätiedot

Työnantaja:

Viitasaaren kaupunki

Sijainti:

Viitasaari

Hakuaika:

13.11.2021 klo 15 mennessä, ensisijaisesti Kuntarekryn kautta

Palaa työpaikkoihin

Hae sivustolta