Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa  on haettavana Pihtiputaan koulupsykologin vakinainen virka (uusintahaku)

Julkaistu 23.06.2020

Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa   on haettavana

Pihtiputaan koulupsykologin vakinainen virka (uusintahaku)

Tule mukaan hyvään työyhteisöön Pihtiputaalle! Pihtiputaan koulupsykologin tehtävänä on yhteistyössä muiden paikallisten avohoidon toimijoiden kanssa huolehtia kunnan lasten ja nuorten terveen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisestä. Nämä palvelut ovat osa Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella toimivaa moniammatillista tiimiä, joka vastaa laaja-alaisesti alueensa lasten, nuorten ja aikuisten ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä sekä psyykkisten ongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta. Tiimissä on viisi psykologin vakanssia, joista kaikissa muissa on vakituiset ja kokeneet työntekijät.

Koulupsykologina vastuualueeseesi kuuluu yhdessä koulukuraattorin ja tsempparin (psykiatrinen sairaanhoitaja) Pihtiputaan peruskoululaiset ja lukiolaiset, joita on yhteensä noin 500. Teet työtäsi pääasiassa Putaanvirran koululla, jossa on oma psykologin työhuone. Testivälineistö on ajanmukainen ja sitä täydennetään tarpeiden mukaan. Työ on monipuolista ja sopivan haasteellista sekä itsenäistä päätöksentekoa edellyttävää.

Arvostamme kykyä toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sujuvan verkostotyön hallintaa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys. Myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, kollegiaalisen tuen ja kilpailukykyisen palkan, joka on paikallisesti neuvoteltu. Työssä on myös etätyömahdollisuus. Muut työehdot KVTES:n mukaan.

Työyhteisömme psykologit tapaavat säännöllisesti ja tekevät muutenkin yhteistyötä monipuolisesti. Saat tarvittaessa sisäistä mentorointia kollegiaalisen tuen lisäksi. Saat säännöllistä yksilötyönohjausta ja voit vaikuttaa työnohjaajan valintaan. Täydennyskoulutuksen tarpeista ja halukkuudesta täydennyskoulutukseen keskustellaan säännöllisesti ja avoimin mielin.

Työpaikka on savuton. Työssä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Työ alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti KuntaRekryn kautta viimeistään 31.8.2020 klo 15
mennessä.

Virkaan valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/202) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6§2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Huumeseulatutkimus kuuluu työhöntulotarkastukseen. Työnantaja edellyttää tehtävässä tartuntalain 48§ rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa vs. perhe- ja mielenterveyspalvelujohtaja Tuula Mäntylä 044-459 7253, tuula.mantyla@viitasaari.fi

Lisätiedot

Palaa työpaikkoihin

Hae sivustolta