Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja taitoja.

Tarjontaan voi kuulua

  • taidekurssit
  • käsityökurssit
  • musiikkikurssit
  • kielikurssit
  • kirjallisuuskurssit
  • kotitalouskurssit
  • liikuntakurssit
  • tietotekniikan kurssit
  • yhteiskunnallisten aineiden kurssit
  • kaikille avoimet yleisöluennot.

Kansalaisopistossa ei suoriteta tutkintoja, vaan opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä opiskelijan omaan haluun oppia ja kehittyä.

Musiikkiopisto  antaa tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää soitto- ja laulukoulutusta. Koulutus noudattaa opetushallituksen määrittelemää taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää.

Hae sivustolta