Maksusäännöt

VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON MAKSUSÄÄNNÖT 2020-2021

MUSIIKKIOPISTO
Kirjoittautumismaksu (uudet oppilaat)   10 €
30 min. opetustunti                                  190 €/lukukausi
45 min. opetustunti                                  230 €/lukukausi
60 min. opetustunti                                  270 €/lukukausi
75 min. opetustunti                                  310 €/lukukausi
Perhealennus                                               40 €/lukukausi/perheenjäsen
Yksi perheenjäsen maksaa musiikkiopistossa täyden lukukausimaksun, jonka jälkeen muut perheenjäsenet saavat alennuksen maksusääntöjen mukaisesti.

Sivuaine
30 min. opetustunti                                    90 €/lukukausi
45 min. opetustunti                                  130 €/lukukausi

 

MUSIIKIN VARHAISKASVATUS

Musiikin varhaiskasvatuksessa lapsi voi tutustua maksutta ryhmän toimintaan yhden kerran. Muistathan ilmoittaa toimistoon  oppilaspaikan perumisen jos et tutustumiskäynnin jälkeen jatka ryhmässä.

Vauvamusiikkileikkikoulu                      100 €/lukukausi
Musiikkileikkikoulu                                 100 €/lukukausi
Soitinvalmennus                                    100 €/lukukausi
Perhealennus                                            20 €/lukukausi/perheenjäsen
Musiikkiopistossa opiskelevien ja muskarilaisten kesken perhealennus on musiikkileikkikoulussa 20 €

Ryhmäopetus ulkopuolisille oppilaille
(esim. bändi, musiikin perusteiden ryhmä) 60 €/lukukausi

Tasosuoritus/ulkopuoliset oppilaat      90 €

Soitinvuokra                                              60 €/lukukausi

Mikäli soitin rikkoutuu ollessaan vuokrattuna, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksesta aiheutuneet kulut. Musiikin perusteiden opetus ja yhteissoitto kuuluvat musiikkiopistossa opiskelevan lukukausimaksuun. Maksamattomien lukukausimaksujen kohdalla oppilaspaikka menetetään sen lukukauden päätyttyä, kun lukukausimaksu on siirretty perittäväksi. Oppilaspaikka menetetään, ellei jatkamis-/lopettamisilmoitusta ole palautettu opistolle 31.5. mennessä. Oppilas on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisesta välittömästi opistolle. Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka menetetään. Mahdolliset oppikirjahankinnat oppilas kustantaa itse.

Laskutusjakso on yksi lukukausi. Oppilaspaikasta luopumisesta sekä välilukukaudesta tai -vuodesta tulee ilmoittaa kirjallisesti opiston toimistoon 10.8.2020 mennessä (syyslukukausi) tai 4.1.2021 (kevätlukukausi). Mikäli lopettamisilmoitus tulee kesken lukukauden, laskutetaan oppilaalta koko lukukausimaksu. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi

Mikäli opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden johtuu sairaudesta, paikkakunnalta muutosta tai muusta painavasta syystä, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.
Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.

VAPAAOPPILASPAIKAT

Musiikkiopiston johtokunta myöntää harkinnanvaraisia vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin/sosiaalisin perustein. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea musiikkiopiston ja musiikin varhaiskasvatuksen oppilaat, ja niitä myönnetään harkinnanvaraisesti budjetin mukaan,  perusteena hakemuksessa ilmoitetut tiedot. Oppilaalta, jolle vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä instrumenttiopintojen lukukausimaksuja (pääinstrumentti ja mahdollinen sivuaine/sivuaineet).

Vapaaoppilaspaikat ovat haettavissa kolme kertaa lukuvuodessa, syyslukukaudelta ja koko lukuvuodelta 2.10.2020 ja 28.5.2021 mennessä sekä kevätlukukaudelta 5.2.2021 mennessä. Hakemus tehdään kirjallisesti kansliasta tai musiikkiopiston kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Hakemukset liitteineen palautetaan joko musiikkiopiston kansliaan tai sähköpostilla osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.

VIITASAAREN LUKION MUSIIKKILINJALAISET

Lukio maksaa musiikkilinjalaisten lukukausimaksut 45 min. pääaineen ja 30 min. sivuaineen osalta. Opetustuntia on mahdollista pidentää, jolloin oppilas maksaa musiikkiopistolle erotuksen tuntien hinnasta.

Hae sivustolta