Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Sivistyslautakunta hyväksyy ennen syyslukukauden alkua seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti opetusta ja toimintaa musiikkiopistossa järjestetään. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman, joka määrittää omalta osaltaan opiston työtä. Lue lisää opintojen sisällöstä opiskelijan oppaasta

OPISKELIJAN OPAS LV. 2021–2022 

Viitasaaren alueen musiikkiopisto

Koulukuja 8, 44500 Viitasaari

Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Sähköpostiosoite: musiikkiopisto@viitasaari.fi

Kotisivut: www.viitasaari.fi/musiikkiopisto

Facebook: Viitasaaren alueen musiikkiopisto

Opiskelu perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin

Viitasaaren alueen musiikkiopisto on oppilaitos, jossa opiskellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Uudet opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan 1.8.2018. Oman opetussuunnitelmamme painopistealueita ovat esittäminen ja ilmaiseminen, oppiminen ja harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi. Lisätietoa opetussuunnitelmastamme löydät musiikkiopiston internetsivuilta.

Opintojen rakenne

Musiikkiopiston opintopolku alkaa varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmistä: musiikkileikkikoulussa eli muskarissa tutustutaan musiikin maailmaan leikkien, laulaen, soittaen ja eri taidemuotoja hyödyntäen. Muskarista edetään tyypillisesti soitinvalmennukseen, jossa kokeillaan eri soittimia musiikkiopiston perusopintoja silmällä pitäen. Perus- ja syventäviin opintoihin sisältyvät soittotunnit, musiikin perusteiden (mupe) opinnot, yhteissoittotunnit ja esiintymiset. Lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäinen harjoittelu joko kotona tai opiston tiloissa. Opintoihin voi sisällyttää myös sivuinstrumentin opinnot. Syventäviin opintoihin edetään perusopintojen jälkeen.

Huom! Opiskelijaksi voi ilmoittautua missä vaiheessa omaa opintopolkua tahansa. Perus- ja syventäviä opintoja suorittavan opiskelijan sekä huoltajien tulee varautua kuljetuksiin kodin ja opiskelupaikan välillä 2–3 kertaa viikossa.

Opiskelu eri osastoissa ikäryhmän mukaan

Varhaisiän musiikkikasvatus:

Musiikkileikkikoulu& Papun muskari erityislapsille      0–6-vuotiaille

Soitinvalmennus                                                           6–7-vuotiaille

Musiikkiopisto:

Musiikin perusopinnot                                                 7–17-vuotiaille

Aikuisosasto                                                                  yli 17–vuotiaille

Instrumentit

Tänä lukuvuonna musiikkiopistossa voi opiskella seuraavia instrumentteja: piano, viulu, alttoviulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, pasuuna, tenoritorvi, baritonitorvi, tuuba, harmonikka, kitara, sähkökitara, sähköbasso, rummut ja laulu.

Harjoittelu

Soitonopiskelussa voi edistyä vain harjoittelemalla säännöllisesti kotona opettajan

antamien ohjeiden mukaan. Opettajan tekemiin muistiinpanoihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta harjoittelu tapahtuu oikealla tavalla. Etenkin nuorille opiskelijoille vanhempien tuki on tärkeää.

Musiikin perusteet (mupe)

Musiikin perusteiden opiskelu tukee soitonopiskelua ja kuuluu kaikille musiikkiopiston oppilaille. Mupe-aineet sisältävät mm. nuottien nimien, asteikkojen, intervallien ja sointujen opiskelua. Säveltapailussa opiskellaan sävelmien laulamista nuotista, rytmien tuottamista nuotista ja kuullun sävelmän tai rytmin kirjoittamista nuotille. Mupe-ryhmissä tutustutaan myös musiikin historiaan, kuunnellaan ja opetellaan tunnistamaan eri aika aikakausien musiikkia sekä eri säveltäjien tyylejä. Musiikin perusteiden opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja se tarjoaa myös mahdollisuuden ryhmämusisointiin. Mupessa tutustutaan myös ajanmukaiseen musiikkiteknologiaan: sitä käytetään niin mupen opiskelun apuvälineenä kuin musiikin säveltämisessä.

Yhteissoitto

Musiikkiopistossa toimii monia yhteissoittoryhmiä, mm. bändejä, harmonikkayhtye, jousiorkesteri, lauluyhtye ja erilaisia kamarimusiikkikokoonpanoja. Yhteissoittoryhmät kootaan sopiviksi opiskelijoiden ikä ja instrumenttivalikoima huomioiden.

Oppilaskonsertit

Konsertteja järjestetään Viitasaarella ja muissa opiston toimialueen kunnissa: Kinnulassa, Keiteleellä ja Pihtiputaalla. Opiskelijat saavat konserteista arvokasta esiintymiskokemusta, kuulevat toisten opiskelijoiden esityksiä ja harjaantuvat konserttikävijöinä. Konserteissa pyritään esiintymään vähintään kerran lukukaudessa. Opiskelijoita kannustetaan esiintymään myös muissa tilaisuuksissa. Konsertteja voidaan järjestää myös videokonsertteina tai striimaamalla. Lisäksi musiikkiopiston oppilaat esiintyvät myös toimialueen kuntien ja muiden yhteisöjen järjestämissä tilaisuuksissa.

Taso- ja osasuoritukset

Tasosuoritukset ovat poistuneet uudesta opetussuunnitelmasta ja sen perusteista. Uusiin opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät opintokokonaisuudet 1–5. Tasolta toiselle eteneminen todetaan pienemmillä osasuorituksilla.

Oppimäärän yksilöllistäminen

Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden, erityisen tuen tarpeen tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää. Lisätietoja saa rehtorilta.

Soittimet ja muut hankinnat

Opiskelijat hankkivat opettajan antamien ohjeiden mukaan niin soittimen, opetuksessa tarvittavat nuotit kuin muun materiaalin. Soittimen hankinnassa kannattaa kysyä neuvoja opettajalta. Musiikkiopistolla on vuokrattavana soittimia. Soittimen vuokra lv:lla 2021–2022 on 60 €/lukukausi.

Toimialue ja -paikat

Musiikkiopisto palvelee Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan, Keiteleen ja Lestijärven kuntien opiskelijoita, mutta oppilaita voi olla myös muista kunnista.

Opetus tapahtuu seuraavissa paikoissa:

Viitasaari    Musiikkiopisto, Koulukuja 8 (nuorisotalo)

Kinnula       Nurmelan koulu, Keskustie 27, srk-talo

Pihtipudas  Putaanvirran koulu, Koulutie 4

Keitele        Nilakan koulu, Koulutie 3-4

Ilmoittautuminen

Musiikkiopistoon voi ilmoittautua läpi vuoden. Emme järjestä pääsykokeita. Musiikkiopistoon otetaan oppilaita sen mukaisesti, mikä on musiikkiopiston kokonaistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. Kysyntään pyritään vastaamaan oppilaspaikkoja jaettaessa instrumentti- ja kuntakohtaisesti. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa viitasaari.eepos.fi.

Poissaolot

Poissaoloista ilmoitetaan opettajalle tai kansliaan. Opiskelijan läsnäolokertoja opetukseen seurataan. Opiskelijan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta tuntia ei korvata. Lukukauden ensimmäistä, opettajan sairastumisesta johtuvaa poissaolokertaa ei korvata, muut opettajasta johtuvat tuntien perumiset korvataan.

Eepos-oppilastietojärjestelmä

Viitasaaren alueen musiikkiopistossa käytetään Eepos-oppilastietojärjestelmää. Eepokseen pääset kirjautumaan kansliasta saaduilla tunnuksilla osoitteessa viitasaari.eepos.fi. Eepoksesta näet mm. omat opiskelutietosi, opettajan antaman palautteen ja ajankohtaiset tiedotteet. Jos olet unohtanut Eepos-tunnuksesi, ota yhteys kansliaan.

Maksusäännöt

Musiikkiopiston perus- ja syventävät opinnot
Kirjoittautumismaksu (uudet opiskelijat)         10 €
30 min. opetustunti                                   190 €/lukukausi
45 min. opetustunti                                   230 €/lukukausi
60 min. opetustunti                                   270 €/lukukausi
75 min. opetustunti                                   310 €/lukukausi
Perhealennus                                              40 €/lukukausi/perheenjäsen
Yksi perheenjäsen maksaa musiikkiopistossa täyden lukukausimaksun, jonka jälkeen muut perheenjäsenet saavat alennuksen maksusääntöjen mukaisesti.

Sivuaine
30 min. opetustunti                                     90 €/lukukausi
45 min. opetustunti                                    130 €/lukukausi

Musiikin varhaiskasvatus

Musiikin varhaiskasvatuksessa lapsi voi tutustua maksutta ryhmän toimintaan yhden kerran. Muistathan ilmoittaa toimistoon oppilaspaikan perumisen jos et tutustumiskäynnin jälkeen jatka ryhmässä.

Vauvamusiikkileikkikoulu                        100 €/lukukausi
Musiikkileikkikoulu                                  100 €/lukukausi
Soitinvalmennus                                     100 €/lukukausi
Perhealennus                                            20 €/lukukausi/perheenjäsen
Musiikkiopistossa opiskelevien ja muskarilaisten kesken perhealennus on musiikkileikkikoulussa 20 €.

Soitinvuokra

Soitinvuokra                                              60 €/lukukausi

Mikäli soitin rikkoutuu ollessaan vuokrattuna, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksesta aiheutuneet kulut.

Musiikkiopiston ulkopuolisten opiskelijoiden maksut

Ryhmäopetus ulkopuolisille opiskelijoille

(esim. bändi, musiikin perusteiden ryhmä) 60 €/lukukausi.

Musiikin perusteiden opetus ja yhteissoitto kuuluvat musiikkiopistossa opiskelevan lukukausimaksuun. Maksamattomien lukukausimaksujen kohdalla oppilaspaikka menetetään sen lukukauden päätyttyä, kun lukukausimaksu on siirretty perittäväksi. Oppilaspaikka menetetään, ellei jatkamis-/lopettamisilmoitusta ole palautettu opistolle 31.5. mennessä. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisesta välittömästi opistolle. Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka menetetään. Mahdolliset oppikirjahankinnat oppilas kustantaa itse.

Laskutusjakso on yksi lukukausi. Oppilaspaikasta luopumisesta sekä välilukukaudesta tai -vuodesta tulee ilmoittaa kirjallisesti opiston toimistoon 10.8.2021 mennessä (syyslukukausi) tai 5.1.2022 (kevätlukukausi). Mikäli lopettamisilmoitus tulee kesken lukukauden, laskutetaan oppilaalta koko lukukausimaksu. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi.

Mikäli opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden johtuu sairaudesta, paikkakunnalta muutosta tai muusta painavasta syystä, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.
Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.

Vapaaoppilaspaikat

Musiikkiopiston johtokunta myöntää harkinnanvaraisia vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin/sosiaalisin perustein. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea musiikkiopiston ja musiikin varhaiskasvatuksen oppilaat, ja niitä myönnetään harkinnanvaraisesti budjetin mukaan, perusteena hakemuksessa ilmoitetut tiedot. Opiskelijalta, jolle vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä instrumenttiopintojen lukukausimaksuja (pääinstrumentti ja mahdollinen sivuaine/sivuaineet).

Vapaaoppilaspaikat ovat haettavissa kolme kertaa lukuvuodessa, syyslukukaudelta ja koko lukuvuodelta 1.10.2021 ja 27.5.2022 mennessä sekä kevätlukukaudelta 4.2.2022 mennessä. Hakemus tehdään kirjallisesti kansliasta tai musiikkiopiston kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Hakemukset liitteineen palautetaan joko musiikkiopiston kansliaan tai sähköpostilla osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.

Tiedottaminen

Ilmoitamme ajankohtaisista tapahtumista paikallislehdissä, musiikkiopiston kotisivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/musiikkiopisto ja musiikkiopiston Facebook- ja Instagram-tileillä. Facebookista löydät meidät nimellä Viitasaaren alueen musiikkiopisto ja Instagramista @viitasaarenmusiikkiopisto. mm. Maksusäännöt ja toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan musiikkiopiston kotisivuilta.

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston tiedote 6.8.2021: Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Kansalaisopiston ja musiikkiopiston lukuvuosi 2021–2022 alkaa lähiopetuksena.

Opistojen opetus ja muu toiminta järjestetään OKM:n ja THL:n (5.8.2021) päivitettyjen suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa panostetaan väljyyteen, tarpeettomien lähikontaktien välttämiseen sekä hyvään käsihygieniaan. Turvallisuus on yhteinen asiamme, joten suosittelemme henkilökuntaamme sekä yläkouluikäisiä ja sitä vanhempia opiskelijoitamme käyttämään kasvomaskia. Edelleen on tärkeää, että opetukseen osallistutaan vain terveenä ja testiin hakeudutaan matalalla kynnyksellä.

Pandemiatilanteen pitkittyessä on tärkeä huolehtia niin kehon kuin mielenkin hyvinvoinnista. Nauttikaamme siis opistotoiminnan monista mahdollisuuksista, kurssimaistiaisista, uuden oppimisen ilosta ja yhdessä tekemisen voimasta.

Musiikkiopistossamme on myös mahdollisuus etä- ja hybridiopiskeluun. Kysythän tätä mahdollisuutta opiston rehtorilta.

Antoisaa lukuvuoden alkua toivottaen

Jutta Hartojoki

sivistystoimen toimialajohtaja

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.

Hae sivustolta