Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Sivistyslautakunta hyväksyy ennen syyslukukauden alkua seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelman, jonka mukaisesti opetusta ja toimintaa musiikkiopistossa järjestetään. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman, joka määrittää omalta osaltaan opiston työtä.

Opiskelijan opas lv- 2018-2019

Opiskelu eri osastoissa ikäryhmän mukaan
Musiikkileikkikoulu 0 – 6-vuotiaille
Soitinvalmennus 6 – 7-vuotiaille
Musiikin perusopinnot 7 – 17-vuotiaille
Aikuisosasto yli 17-vuotiaille

Opiskelu perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan
Viitasaaren alueen musiikkiopisto on oppilaitos, jossa opiskellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Uudet opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan 1.8.2018. Uudessa opetussuunnitelmassa painopistealueita ovat esittäminen ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi. Lisätietoa uudesta opetussuunnitelmasta löydät musiikkiopiston nettisivuilta.

Opetussuunnitelmaan sisältyy opiskelijan kotona tai opistossa tapahtuva harjoittelu sekä esiintymiset. Opetussuunnitelma pitää sisällään soittotuntien ohella myös musiikin perusteiden (mupe) opinnot sekä yhteissoittoon osallistumisen. Opiskelijan tulee siksi varautua kuljetuksiin musiikkiopintojen vuoksi 2 – 3 kertaa viikossa kodin ja opiskelupaikan välillä.

Poissaolot
Poissaoloista ilmoitetaan opettajalle tai kansliaan. Oppilaan läsnäolokertoja opetukseen seurataan. Oppilaan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta tuntia ei korvata. Lukukauden ensimmäistä, opettajan sairastumisesta johtuvaa poissaolokertaa ei korvata, muut opettajasta johtuvat tuntien perumiset korvataan.

Harjoittelu
Soitonopiskelussa voi edistyä vain harjoittelemalla säännöllisesti kotona opettajan
antamien ohjeiden mukaan. Opettajan tekemiin muistiinpanoihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta harjoittelu tapahtuu oikealla tavalla. Etenkin nuorille oppilaille vanhempien antama tuki on tärkeää soitonopiskelussa ja harjoittelussa.

Musiikin perusteet (mupe)
Musiikin perusteiden opiskelu tukee soiton opiskelua ja kuuluu kaikille musiikkiopiston oppilaille. Mupe -aineet sisältävät mm. nuottien nimien, asteikkojen, intervallien ja sointujen opiskelua. Säveltapailussa opiskellaan sävelmien laulamista nuotista, rytmien tuottamista nuotista ja kuullun sävelmän tai rytmin kirjoittamista nuotille. Mupe-ryhmissä tutustutaan myös musiikin historiaan sekä kuunnellaan musiikkia ja opetellaan tunnistamaan eri aikakausien musiikkia sekä eri säveltäjien tyylejä. Musiikin perusteiden opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja se tarjoaa myös mahdollisuuden ryhmämusisointiin. Mupessa tutustutaan myös ajanmukaiseen musiikkiteknologiaan mupen opiskelun apuvälineenä ja musiikin säveltämisessä.

Yhteissoitto
Yhteissoitto kuuluu musiikkiopistossa kiinteänä osana opintoihin. Viitasaaren alueen musiikkiopistossa toimii erilaisia musiikkiryhmiä, mm. jousiorkesteri, bändejä, harmonikkayhtye, lauluyhtyeitä ja kamarimusiikkikokoonpanoja, joihin oppilaalla on mahdollisuus osallistua.

Oppilaskonsertit
Konsertteja järjestetään Viitasaarella ja toimialueen kunnissa (Kinnula, Keitele ja Pihtipudas). Esiintymisissä oppilaat saavat arvokasta esiintymiskokemusta ja kuulevat toisten oppilaiden esityksiä. Konserteissa pyritään esiintymään vähintään kerran lukukaudessa. Oppilaita kannustetaan esiintymään myös muissa tilaisuuksissa.

Tasosuoritukset (vanha opetussuunnitelma)
Uusista opetussuunnitelman perusteista tasosuoritukset ovat poistuneet. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on opintokokonaisuudet 1-5. Tasolta toiselle eteneminen todetaan pienemmillä osasuorituksilla. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönottamisessa on ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneille oppilaille siirtymäaika 31.7.2021 saakka, johon mennessä oppilas voi suorittaa perustason tai opistotason opintonsa tasosuorituksineen vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Siirtymäajan käyttöä mietitään oppilaskohtaisesti oman opettajan ja rehtorin kanssa. Siirtymäaikaa sovelletaan lähinnä niihin opiskelijoihin jotka ovat jo valmistelemassa joko 3-tasosuoritusta tai opistotason tasosuoritusta. Muiden osalta vanhan opetussuunnitelman mukaiset opinnot ja suoritukset muunnetaan vastaamaan uuden opetussuunnitelman opintokokonaisuuksia.

Todistukset
1. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus
2. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus
Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus.

Soittimet ja muut hankinnat
Oppilaat hankkivat opettajan antamien ohjeiden mukaan soittimen, opetuksessa tarvittavat nuotit ja muun materiaalin. Soittimen hankinnassa kannattaa kysyä neuvoja opettajalta. Lisäksi musiikkiopistolla on vuokrattavana soittimia. Soittimen vuokra on lv. 2018-2019 60 €/lukukausi. Maksusäännöt tarkistetaan vuosittain.

Oppimäärän yksilöllistäminen
Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden, erityisen tuen tarpeen tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää. Lisätietoja rehtorilta.

Hae sivustolta