Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

  • äänioikeusrekisteri on lainvoimainen: tiistai 21.3.
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3. klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 22. – 28.3.
  • ennakkoäänestys ulkomailla:  22. – 25.3.
  • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Lisätietoa eduskuntavaaleista: https://vaalit.fi/eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys

Viitasaaren kaupungin alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, puh. 050 310 8050. Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

– 22. – 24.3.2023 (ke-pe) klo 9.00 – 18.00

– 25.3.2023 (la) klo 10.00 – 14.00

– 26.3.2023 (su) klo 11.00 – 14.00

– 27. – 28.3.2023 (ma-ti) klo 9.00 – 18.00

Lisäksi Wiitaunionin kirjastoauto toimii v. 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen kiertävänä äänestysautona seuraavilla äänestysauton pysähdyspaikoilla ja aikatauluilla:

1. vaalireitti (22.3.2023 keskiviikko)
11.30 – 12.00; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
12.30 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 – 16.00; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.30 – 17.00; Kokkolantie 693, 44740 Keitelepohja (bussipysäkki, entinen kauppa)
17.30 – 18.00; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (23.3.2023 torstai)
10.30 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken entinen kauppa)
14.00 – 14.30; Vesannontie 2102, 44670 Suovanlahti (Suovanlahden P-paikka)
15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki
17.00 – 18.00; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Väliaikainen henkilökortti

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Väliaikaisen henkilökortin Viitasaarella myöntää Sisä-Suomen poliisilaitos. Lupapalvelujen ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 050 310 8050. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta tai kaupungin kotisivuilta www.viitasaari.fi/vaalit

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestyslomake

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.


Vaalipäivän äänestys

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00 Viitasaaren kaupungissa seuraavilla äänestyspaikoilla:

1. Keskeinen äänestysalue: Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari

2. Läntinen äänestysalue: Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski

3. Itäinen äänestysalue: Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

Henkilöllisyyden todistaminen

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja, esim. passi, poliisin antama henkilökortti, kuvallinen kela-kortti tai ajokortti. Tällaista asiakirjaa äänestäjältä ei kuitenkaan ole ehdottomasti vaadittava, jos hänen henkilöllisyytensä muutoinkin on varmasti todettavissa. Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa esim. kuvaton kela-kortti, kirjastokortti, opiskelijakortti, tai (pelkästään) ilmoituskortti.

Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa. On kuitenkin huomattava, että väliaikaista henkilökorttia ei anneta niille äänestäjille, jotka ovat esimerkiksi unohtaneet henkilöllisyystodistuksensa kotiin.

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on mm. yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja.

Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero 0800 9 4770. Äänestäjä voi tiedustella numerosta mm. ennakkoäänestyspaikkojen osoitteita ja aukioloaikoja ja siitä annetaan myös keskeisimpiä äänestysohjeita (mm. henkilöllisyyden todistaminen).

VIITASAAREN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Hae sivustolta