Eurovaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalien tulokset/ Viitasaari

Ennakkoäänestys

26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien ennakkoäänestys tapahtuu
15.- 21.5.2019 välisenä aikana.

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan. Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2018 § 262  järjestää yleisen ennakkoäänestyksen 15.-21.5.2019 seuraavasti:

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10
Päivittäinen aukioloaika ma – pe klo 9-18, la klo 10-14 ja su klo 11 -14

Kiertävä äänestysauto

1. vaalireitti (15.5.2019 keskiviikko)

12.00 – 12.30; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)

13.00 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)

14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)

15.00 – 15.30; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)

16.00 – 16.30; Kokkolantie 697, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)

17.00 – 17.30; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (16.5.2019 torstai)

11.00 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)

12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)

13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)

14.00 – 14.30; Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti (P-paikka lähellä entistä kauppaa)

15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)

16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki

17.00 – 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestyksen nopeuttamiseksi on suotavaa, että äänestäjällä on mukanaan äänestysautossa väestörekisterikeskuksen hänelle lähettämä vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva ilmoituskortti.

Laitosäänestys

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, tai puhelimitse, puh. 050 310 8050 viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestyslomake

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

Keskeinen äänestysalue: Kaupungintalo

Läntinen äänestysalue: Huopanan koulu

Itäinen äänestysalue: Kymönkosken koulu

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20.
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

Hae sivustolta