Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistiet ovat merkittävä osa Viitasaaren  liikenneverkkoa. Viitasaaren kaupunki avustaa alueensa yksityisteiden kunnossapitoa elinympäristön ja asumisen lautakunnan talousarvioon varatuin määrärahoin.

Avustusperusteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisperusteet on päivitetty ja hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 §104.

Viitasaaren kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavin perustein yksityisteille:

1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

2. Tietä käytetään vähintään kahden eri rakennetun kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin ja tien varrella on vähintään 1 pysyvä asunto.

3. Tietä avustetaan pääsääntöisesti vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts tien avustuspituus määräytyy oletuksena viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka.

4. Kunnossapidon enimmäiskustannustasoksi hyväksytään 800 €/km (sis. alv.). Kunnossapitoavustusta maksetaan enimmillään 80 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Avustus määräytyy kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella.

5. Kunnossapitoavustusta maksetaan vain tien kunnossapitoon, ei rakentamiseen ja perusparannukseen.

6. Kunnossapitoon luettaviksi kustannuksiksi hyväksytään mm. höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto, ojien puhdistus ja luiskien hoito ja kunnostus, rumpujen ja siltojen kunnostus, maakivien pois- to, talvikunnossapito (auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta), luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien hankkiminen ja kunnossapito.

7. Kunnossapidon tapahtuessa ns. talkootyönä, josta ei muodostu tositteita, talkootyön kustannuksiksi hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30 €. Talkootyöstä tulee toimittaa vapaamuotoinen päiväkirja hakemuksen liitteenä.

8. Kunnossapitoon liittyviksi hallintokuluiksi hyväksytään mm. toimistotarvikekustannukset, ilmoitus- ja kirjanpitokulut, pankkien perimät palvelumaksut sekä lakisääteisten vakuutusten maksut.

9. Avustus maksetaan takautuvasti ja vain kirjallisesta, ajoissa saapuneesta hakemuksesta liitteineen. Edellisen kunnossapitovuoden avustus haetaan kuluvan kunnossapitovuoden aikana keväällä. Avustuksen hakua varten julkaistaan vuosittain kuulutus ja hakulomake.

10. Mikäli tiekunta saa hakemuksen perusteella avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää.

11. Edellä mainituista perusteista voidaan harkinnanvaraisesti poiketa hakijan hyväksi, hakemuksesta selkeästi esiin tuodusta, painavasta ja perustellusta syystä.

Avustusperusteet otetaan käyttöön kunnossapitovuoden 2021 avustuksia maksettaessa. Määräaika yksityistielain § 84 mukaisten ehtojen täyttämiselle umpeutuu avustushakemusten jättöpäivänä. Voimaan tullessaan nämä avustusperusteet kumoavat kaikki aikaisemmat yksityisteiden avustamista koskevat perusteet.

Vesa Pulkkinen

yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

040 194 5119 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Toimipaikka

Kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Mervi Kauppinen

toimistosihteeri

040 171 7516 Soita

Yksikkö

Elinympäristön ja asumisen palvelut

Lue myös

Kaavatiet

Lue lisää

Ajoneuvojen siirto ja romuajoneuvot

Lue lisää

Satamat ja venepaikat

Lue lisää

Hae sivustolta