Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistiet ovat merkittävä osa Viitasaaren ja Pihtiputaan liikenneverkkoa ja Pihtiputaan kunta sekä Viitasaaren kaupunki avustavat alueensa yksityisteiden kunnossapitoa teknisen lautakunnan talousarvioon varatuin määrärahoin.

Yksityisteiden myrskytuhovaurioiden korjausavustus

Kaupunginvaltuusto (28.6.2021 § 46) on varannut lisämäärärahaa kuluvan vuoden talousarvioon 20.5.2021 tapahtuneiden äkillisten ja poikkeuksellisten myrskytuhojen korvaamiseksi.

Avustusta voivat hakea kyseisenä ajankohtana myrskyvaurioita kärsineet tiekunnat. Avustusta voi anoa vain niiden kulujen osalta, joihin tiekunta ei ole saanut vahingonkorvausta tai avustusta muuta kautta (esim. Ely-keskus).

Korvausta anovalla tiellä on oltava tiekunta ja yksityistien tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä tai rekisteröinnin tulee olla vireillä Maanmittauslaitoksella.

Avustusta tulee anoa vapaamuotoisella anomuksella ja anomuksessa tulee mainita ao. tien käyttöoikeusyksikkötunnus ja muut tien perustiedot yhteystietoineen sekä tilinumeroineen. Anomuksessa tulee lisäksi selvittää aiheutuneet vahingot tekstein ja/tai valokuvin, ilmoittaa selkeästi anottavan avustuksen määrä sekä toimittaa anomuksen liitteenä kuluerittely ja syntyneet kulutositteet.

Anomukset liitteineen tulee osoittaa Viitasaaren Tekniselle lautakunnalle ja jättää 31.7.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi. Hakemukset liitteineen paperisena voi toimittaa halutessaan myös kaupunginvirastolle.

Kunnossapitoavustukset vuoden 2020 kuluista

Kunnossapitovuoden 2020 kunnossapitoavustusten haku on avoin ja hakemukset liitteineen tulee jättää 16.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi tai pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi. Hakemukset paperisena voi toimittaa halutessaan myös kaupungin- tai kunnanvirastolle. Avustusmääräraha pyritään jakamaan kokonaisuudessaan kaikille hyväksytyille hakijoille ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Muistathan täydentää hakemuslomakkeen huolellisesti ajantasaisin tiedoin sekä tarkistaa että tien tiedot ovat ajantasalla myös Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston ylläpitämässä Digiroad -palvelussa. Ethän unohda myöskään hakemuksen liitteitä.

Avustusperusteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisperusteet on päivitetty ja hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 §77 sekä Pihtiputaan kunnanvaltuustossa 16.12.2019 §106. Avustusperusteet on otettu käyttöön kunnossapitovuodelle 2019 ja määräaika yksityistielain §84 mukaisten ehtojen täyttämiselle umpeutuu avustushakemusten jättöpäivänä.

Pihtiputaan kunnan / Viitasaaren kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavin perustein yksityisteille:

  1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
  2. Tien pituus on vähintään 500m ja tien varrella on vähintään 1 pysyvä asunto ja tietä käytetään vähintään kahden eri kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin vähintään 500m:n matkalla.
  3. Tietä avustetaan vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts tien avustuspituus määräytyy viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka.
  4. Kunnossapitoavustusta maksetaan maksimissaan 80% hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Avustus määräytyy kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella kuitenkin niin, että hyväksyttävissä oleva maksimikustannustaso on 800€/km (sis. ALV).
  5. Kunnossapitoavustusta maksetaan vain tien kunnossapitoon, ei rakentamiseen ja perusparannukseen.
  6. Kunnossapitoon luettaviksi kustannuksiksi hyväksytään mm. höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto, ojien puhdistus ja luiskien hoito ja kunnostus, rumpujen ja siltojen kunnostus, maakivien pois to, talvikunnossapito (auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta), luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien hankkiminen ja kunnossapito.
  7. Kunnossapidon tapahtuessa ns. talkootyönä, josta ei muodostu tositteita, talkootyön kustannuksiksi hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30€.
  8. Kunnossapitoon liittyviksi hallintokuluiksi hyväksytään toimistotarvikekustannukset, ilmoitus- ja kirjanpitokulut, pankkien perimät palvelumaksut sekä lakisääteisten vakuutusten maksut.
  9. Avustus maksetaan takautuvasti ja vain kirjallisesta, ajoissa saapuneesta hakemuksesta – edellisen kunnossapitovuoden avustus haetaan kuluvan kunnossapitovuoden aikana keväällä. Avustuksen hakua varten julkaistaan vuosittain kuulutus ja hakulomake.
  10.   Mikäli tiekunta saa hakemuksen perusteella avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää.

Uusi yksityistielaki

Yksityistiet ovat merkittävä osa Viitasaaren ja Pihtiputaan liikenneverkkoa ja Pihtiputaan kunta sekä Viitasaaren kaupunki avustavat alueensa yksityisteiden kunnossapitoa teknisen lautakunnan talousarvioon varatuin määrärahoin.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019 korvaten v.1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Uudessa yksityistielaissa avustuskriteereillä kannustetaan yksityisteitä järjestäytymään, koska katsotaan, että järjestäytynyt tiekunta toimii ammattimaisemmin tienpidossa (esim. Yksityistielaki §50 ja §84)

 

Ely-keskus tiedottaa

Yksityisteiden parannushankkeisiin on saatavilla nyt hyvin valtionavustusta (Keski-Suomi)

Yksityisteiden tiekuntien kannattaa aktivoitua nyt tosissaan miettimään teidensä perusparannushankkeita, sillä valtion avustusrahoista se ei jää tällä hetkellä kiinni. Avustus on yleensä 50 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista, mutta tietyissä tapauksissa – kuten siltahankkeissa – tuen suuruus voi olla jopa 75 %. Paras aika suunnittelulle on talvi, jotta keväällä päästäisiin jo hommiin.

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/yksityisteiden-parannushankkeisiin-on-saatavilla-nyt-hyvin-valtionavustusta-keski-suomi

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Vesa Pulkkinen

yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

040 194 5119 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Mervi Kauppinen

toimistosihteeri

040 171 7516 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Lue myös

Kaavatiet

Lue lisää

Ajoneuvojen siirto ja romuajoneuvot

Lue lisää

Satamat ja venepaikat

Lue lisää

Hae sivustolta