Yksityistiet

Yksityistiet

Yksityistiet ovat merkittävä osa Viitasaaren ja Pihtiputaan liikenneverkkoa ja Pihtiputaan kunta sekä Viitasaaren kaupunki avustavat alueensa yksityisteiden kunnossapitoa teknisen lautakunnan talousarvioon varatuin määrärahoin.

Kunnossapitoavustukset vuoden 2022 kuluista

Kunnossapitovuoden 2022 kunnossapitoavustusten hakemukset tulee jättää 14.4.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi tai pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi. Hakemukset paperisena voi toimittaa halutessaan myös kaupungin- tai kunnanvirastolle. Avustusmääräraha pyritään jakamaan kokonaisuudessaan kaikille hyväksytyille hakijoille ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Muistathan täydentää hakemuslomakkeen huolellisesti ajantasaisin tiedoin sekä tarkistaa että tien tiedot ovat ajantasalla myös Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston ylläpitämässä Digiroad -palvelussa. Ethän unohda myöskään hakemuksen liitteitä.

Avustusperusteet

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisperusteet on päivitetty ja hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 §104 sekä Pihtiputaan kunnanhallituksessa 15.11.2021 §259. Pihtiputaalla avustusehtoja on lisäksi päivitetty kunnanvaltuustossa 19.12.2022 §96.

Viitasaaren kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavin perustein yksityisteille:

1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

2. Tietä käytetään vähintään kahden eri rakennetun kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin ja tien varrella on vähintään 1 pysyvä asunto.

3. Tietä avustetaan pääsääntöisesti vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts tien avustuspituus määräytyy oletuksena viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka.

4. Kunnossapidon enimmäiskustannustasoksi hyväksytään 800 €/km (sis. alv.). Kunnossapitoavustusta maksetaan enimmillään 80 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Avustus määräytyy kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella.

5. Kunnossapitoavustusta maksetaan vain tien kunnossapitoon, ei rakentamiseen ja perusparannukseen.

6. Kunnossapitoon luettaviksi kustannuksiksi hyväksytään mm. höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto, ojien puhdistus ja luiskien hoito ja kunnostus, rumpujen ja siltojen kunnostus, maakivien pois- to, talvikunnossapito (auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta), luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien hankkiminen ja kunnossapito.

7. Kunnossapidon tapahtuessa ns. talkootyönä, josta ei muodostu tositteita, talkootyön kustannuksiksi hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30 €. Talkootyöstä tulee toimittaa vapaamuotoinen päiväkirja hakemuksen liitteenä.

8. Kunnossapitoon liittyviksi hallintokuluiksi hyväksytään mm. toimistotarvikekustannukset, ilmoitus- ja kirjanpitokulut, pankkien perimät palvelumaksut sekä lakisääteisten vakuutusten maksut.

9. Avustus maksetaan takautuvasti ja vain kirjallisesta, ajoissa saapuneesta hakemuksesta liitteineen. Edellisen kunnossapitovuoden avustus haetaan kuluvan kunnossapitovuoden aikana keväällä. Avustuksen hakua varten julkaistaan vuosittain kuulutus ja hakulomake.

10. Mikäli tiekunta saa hakemuksen perusteella avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää.

11. Edellä mainituista perusteista voidaan harkinnanvaraisesti poiketa hakijan hyväksi, hakemuksesta selkeästi esiin tuodusta, painavasta ja perustellusta syystä.

Avustusperusteet otetaan käyttöön kunnossapitovuoden 2021 avustuksia maksettaessa. Määräaika yksityistielain § 84 mukaisten ehtojen täyttämiselle umpeutuu avustushakemusten jättöpäivänä. Voimaan tullessaan nämä avustusperusteet kumoavat kaikki aikaisemmat yksityisteiden avustamista koskevat perusteet.

Uusi yksityistielaki

Yksityistiet ovat merkittävä osa Viitasaaren ja Pihtiputaan liikenneverkkoa ja Pihtiputaan kunta sekä Viitasaaren kaupunki avustavat alueensa yksityisteiden kunnossapitoa teknisen lautakunnan talousarvioon varatuin määrärahoin.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019 korvaten v.1963 voimaan tulleen lain yksityisistä teistä. Uudessa yksityistielaissa avustuskriteereillä kannustetaan yksityisteitä järjestäytymään, koska katsotaan, että järjestäytynyt tiekunta toimii ammattimaisemmin tienpidossa (esim. Yksityistielaki §50 ja §84)

 

Ely-keskus tiedottaa 8.6.2022

Yksityistieavustusta peruskunnostuksiin on tällä hetkellä erittäin hyvin saatavilla.

Valtion budjetissa on osoitettu ennätyssuuri 30 miljoonan euron rahapotti yksityistieavustuksiin, ja nyt olisi kiireellä saatava tiekunnat heräämään siihen, että peruskunnostuksiin on vihdoin tarjolla hyvin valtion avustuksia.

Avustusta myönnetään mm. huonokuntoisen sillan korjaamiseen ja uusimiseen, liikenneturvallisuutta parantavan kohteen korjaamiseen sekä tien kantavuuden parantamiseen.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/maksuton-infotilaisuus-tiekuntien-osakkaille-ja-vastuuhenkiloille-yksityistieavustusta-hyvin-saatavilla?publisherId=69817879&releaseId=69943833&lang=fi

 

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Vesa Pulkkinen

yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

040 194 5119 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Mervi Kauppinen

toimistosihteeri

040 171 7516 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Lue myös

Kaavatiet

Lue lisää

Ajoneuvojen siirto ja romuajoneuvot

Lue lisää

Satamat ja venepaikat

Lue lisää

Hae sivustolta