Maksusäännöt

Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtokunta 24.3.2021 § 4                                                   LIITE 1

 

 

 

VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON MAKSUSÄÄNNÖT 2021–2022

 

MUSIIKKIOPISTO

Kirjoittautumismaksu (uudet oppilaat)              10 €

30 min. opetustunti                                               190 €/lukukausi

45 min. opetustunti                                               230 /lukukausi

60 min. opetustunti                                               270 /lukukausi

75 min. opetustunti                                               310 €/lukukausi

Perhealennus                                                            40 €/lukukausi/perheenjäsen

Yksi perheenjäsen maksaa musiikkiopistossa täyden lukukausimaksun, jonka jälkeen muut perheenjäsenet saavat alennuksen maksusääntöjen mukaisesti.

 

Sivuaine

30 min. opetustunti                                                  90/lukukausi

45 min. opetustunti                                               130 €/lukukausi

 

MUSIIKIN VARHAISKASVATUS

 

Musiikin varhaiskasvatuksessa lapsi voi tutustua maksutta ryhmän toimintaan yhden kerran. Muistathan ilmoittaa toimistoon oppilaspaikan perumisen jos et tutustumiskäynnin jälkeen jatka ryhmässä.

 

Vauvamusiikkileikkikoulu                                    95/lukukausi

Musiikkileikkikoulu                                                95 /lukukausi

Soitinvalmennus                                                     95 /lukukausi

Perhealennus                                                        20/lukukausi/perheenjäsen

Musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa opiskelevien kesken perhealennus on musiikin varhaiskasvatuksessa 20

 

Ryhmäopetus ulkopuolisille oppilaille

(esim. bändi, musiikin perusteiden ryhmä) 60/lukukausi

                          

Tasosuoritus/ulkopuoliset oppilaat                 90

 

Soitinvuokra                                                           60 /lukukausi

Mikäli soitin rikkoutuu ollessaan vuokrattuna, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksesta aiheutuneet kulut.

 

Musiikin perusteiden opetus ja yhteissoitto kuuluvat musiikkiopistossa opiskelevan lukukausimaksuun. Maksamattomien lukukausimaksujen kohdalla oppilaspaikka menetetään sen lukukauden päätyttyä, kun lukukausimaksu on siirretty perittäväksi. Oppilaspaikka menetetään, ellei jatkamis-/lopettamisilmoitusta ole palautettu opistolle 31.5. mennessä. Oppilas on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisesta välittömästi opiston toimistoon. Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka menetetään. Mahdolliset oppikirjahankinnat oppilas kustantaa itse.

 

Laskutusjakso on yksi lukukausi. Oppilaspaikasta luopumisesta sekä välilukukaudesta tai -vuodesta tulee ilmoittaa kirjallisesti opiston toimistoon 10.8.2021 mennessä (syyslukukausi) tai 5.1.2022 (kevätlukukausi). Mikäli lopettamisilmoitus tulee kesken lukukauden, laskutetaan oppilaalta koko lukukausimaksu. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi

Mikäli opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden johtuu sairaudesta, paikkakunnalta muutosta tai muusta painavasta syystä, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.

 

VAPAAOPPILASPAIKAT

 

Musiikkiopiston johtokunta myöntää harkinnanvaraisia vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin/sosiaalisin perustein. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea musiikkiopiston ja musiikin varhaiskasvatuksen oppilaat, ja niitä myönnetään harkinnanvaraisesti budjetin mukaan, perusteena hakemuksessa ilmoitetut tiedot.  Oppilaalta, jolle vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä instrumenttiopintojen lukukausimaksuja (pääinstrumentti ja mahdollinen sivuaine/sivuaineet) eikä soitinvuokraa.

 

Vapaaoppilaspaikat ovat haettavissa kolme kertaa lukuvuodessa, syyslukukaudelta ja koko lukuvuodelta 1.10.2021 ja 27.5.2022 mennessä sekä kevätlukukaudelta 4.2.2022 mennessä. Hakemus tehdään kirjallisesti kansliasta tai musiikkiopiston kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Hakemukset liitteineen palautetaan joko musiikkiopiston kansliaan tai sähköpostilla osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.

 

 

VIITASAAREN LUKION MUSIIKKILINJALAISET

 

Lukio maksaa musiikkilinjalaisten lukukausimaksut 45 min. pääaineen ja 30 min. sivuaineen osalta. Opetustuntia on mahdollista pidentää, jolloin oppilas maksaa musiikkiopistolle erotuksen tuntien hinnasta.

 

Hae sivustolta