Maksusäännöt

Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtokunta 21.2.2023 § 3         LIITE 1

 

VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON MAKSUSÄÄNNÖT 2023–2024

 

MUSIIKKIOPISTO

  • Kirjoittautumismaksu (uudet oppilaat) 10 €

30 min. opetustunti                                   150 €/lukukausi, 300 €/lukuvuosi

45 min. opetustunti                                   230 /lukukausi, 460 €/lukuvuosi

60 min. opetustunti                                   280 /lukukausi, 560 €/lukuvuosi

Perhealennus                                                30 €/lukukausi/perheenjäsen

Yksi perheenjäsen maksaa musiikkiopistossa täyden lukukausimaksun, jonka jälkeen muut perheenjäsenet saavat alennuksen maksusääntöjen mukaisesti.

Sivuaine

30 min. opetustunti                                      90/lukukausi, 180 €/lukuvuosi

45 min. opetustunti                                    140 €/lukukausi, 280 €/lukuvuosi

 

MUSIIKIN VARHAISKASVATUS

Musiikin varhaiskasvatuksessa lapsi voi tutustua maksutta ryhmän toimintaan yhden kerran. Muistathan ilmoittaa toimistoon oppilaspaikan perumisen jos et tutustumiskäynnin jälkeen jatka ryhmässä.

Musiikin varhaiskasvatus (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus)   90 €/lukukausi, 180 €/lukuvuosi

 

Perhealennus                                                        20/lukukausi/perheenjäsen

Musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa opiskelevien kesken perhealennus on musiikin varhaiskasvatuksessa 20

                          

RYHMÄOPETUS JA SOITINVUOKRAT

Ryhmäopetus ulkopuolisille oppilaille

(esim. yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineiden ent. musiikin perusteet ryhmät) 60/lukukausi

Soitinvuokra                                                 60 /lukukausi, 120 €/lukuvuosi

(poikkeuksena akustinen kitara 30 €/lukukausi, 60 €/lukuvuosi)

Mikäli soitin rikkoutuu ollessaan vuokrattuna, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksesta aiheutuneet kulut.

Musiikin hahmotusaineiden opetus ja yhteissoitto kuuluvat musiikkiopistossa opiskelevan lukukausimaksuun. Maksamattomien lukukausimaksujen kohdalla oppilaspaikka menetetään sen lukukauden päätyttyä, kun lukukausimaksu on siirretty perittäväksi. Oppilaspaikka menetetään, ellei jatkamis-/lopettamisilmoitusta ole palautettu opistolle 31.5. mennessä. Oppilas on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisesta välittömästi opiston toimistoon. Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka menetetään. Mahdolliset oppikirjahankinnat oppilas kustantaa itse.

Laskutusjakso on yksi lukukausi. Oppilaspaikasta luopumisesta sekä välilukukaudesta tai -vuodesta tulee ilmoittaa kirjallisesti opiston toimistoon 9.8.2023 mennessä (syyslukukausi) tai 5.1.2024 (kevätlukukausi). Mikäli lopettamisilmoitus tulee kesken lukukauden, laskutetaan oppilaalta koko lukukausimaksu. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi

Mikäli opintojen keskeyttäminen kesken lukuvuoden johtuu sairaudesta, paikkakunnalta muutosta tai muusta painavasta syystä, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jo maksettuja lukukausimaksuja ei palauteta.

 

VAPAAOPPILASPAIKAT

Musiikkiopiston johtokunta myöntää harkinnanvaraisia vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea musiikkiopiston ja musiikin varhaiskasvatuksen oppilaa. Paikkoja mönnetään opiston budjetin mukaan. Valinnassa käytetään harkintaa, jonka perusteena ovat hakemuksessa ilmoitetut tiedot. Oppilaalta, jolle vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä instrumenttiopintojen lukukausimaksuja eikä soitinvuokraa. Lukuvuosittain myönnetään enintään kahdeksan (8) vapaaoppilaspaikkaa.

Vapaaoppilaspaikat ovat haettavissa kaksi kertaa lukuvuodessa, syyslukukaudelta ja koko lukuvuodelta 29.9.2023 mennessä sekä kevätlukukaudelta 2.2.2024 mennessä. Hakemus tehdään kirjallisesti kansliasta tai musiikkiopiston kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Hakemukset liitteineen palautetaan joko musiikkiopiston kansliaan tai sähköpostilla osoitteeseen musiikkiopisto@viitasaari.fi. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.

 

VIITASAAREN LUKION MUSIIKKILINJALAISET

 Lukio maksaa musiikkilinjalaisten lukukausimaksut 45 min. pääaineen ja 30 min. sivuaineen osalta. Opetustuntia on mahdollista pidentää, jolloin oppilas maksaa musiikkiopistolle erotuksen tuntien hinnasta.

 

Hae sivustolta