Jätehuolto

Jätehuolto

Kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen jätehuolto
Viitasaaren kaupungin jätelain mukaiset palvelutehtävät järjestää Sammakkokangas Oy, joka on kuntien omistama yhtiö. Jätelain tarkoittamana jätehuollon viranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.

Viitasaaren jäteasema
Viitasaarella on Sammakkokankaan ylläpitämä Vaarinvuoren lajitteluasema. Lajitteluasemien ajantasaiset aukioloajat, yhteystiedot, vastaanotettavat jätejakeet ja niiden maksut Sammakkokankaan verkkosivuilla.

Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, laskutus) liittyvät yhteydenotot
Jätehuollon palvelutehtävistä eli jätehuollon käytännön järjestelyistä vastaa Sammakkokangas Oy. Yhtiö hoitaa myös jätehuollon asiakaslaskutusta. Ainoana poikkeuksena ovat vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen omien jäteastioiden tyhjennykset, joista vastaa edelleen se yritys, jolta tyhjennys on tilattu.
Sammakkokankaan asiakaspalvelun yhteystiedot ja palveluajat verkkosivuilla
Sammakkokankaan verkkosivut

Viranomaistoimintaan (laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin) liittyvät yhteydenotot
Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuu Sydän-Suomen jätelautakunnassa. Esimerkiksi lomakkeet ja kompostointi-ilmoitukset tulee jättää viranomaiselle.
Sydän-Suomen jätelautakunnan yhteystiedot ja palveluajat lautakunnan verkkosivuilla
Sydän-Suomen jätelautakunta Saarijärven kaupungin verkkosivuilla

Pakkausjätteen keräys

Pakkausjätteiden keräys on jätelain mukaisesti ensisijaisesti tuottajien vastuulla. Tämä tuottajataho on valtakunnallisesti Rinki Oy.

Rinki-ekokeräyspisteet Viitasaarella
• K-Supermarket Viitasaaren parkkipaikalla (Google Maps)
• ABC Viitasaaren rekkaparkissa (Google Maps).

Tuottajien pakkausjätteiden keräystä täydennetään aluekeräyspisteillä. Täydentävän keräyksen määrittelee Sydänsuomen jätelautakunta ja sen järjestää Sammakkokangas Viitasaarella ja muissa toiminta-alueensa kunnissa. Täydentävä keräys on tarkoitettu vakituisille pientaloasukkaille sekä vapaa-ajan asukkaille. Keräyspisteiden käyttöä ei rajoita kuntarajat eli Sammakkokankaan alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää parhaiten kulkureitille osuvaa pistettä pakkaus-/ hyötyjätteiden osalta (Rinki -ekopisteet ja Sammakkokankaan täydentävät aluekeräyspisteet).

Tietoa aluekeräyspisteistä Sammakkokankaan verkkosivuilla

Hyödyllisiä linkkejä

Hae sivustolta