Jätehuolto

Jätehuolto

Jätehuolto kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialueelle. Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävinä jätemaksuina.

 

Jokaisella taajaman alueella olevalla vakituisella asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä pitää olla vähintään sekajäteastia. Tämän astian tyhjennyksestä tulee sopia haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa.
Aluekeräyspisteillä kerätään ensisijaisesti vain lajiteltuja hyötyjakeita.
Taajaman ulkopuolella sijaitseva vakituinen kiinteistö ja loma-asunto voivat käyttää aluekeräyspistettä myös sekajätteen osalta. Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on tässäkin tapauksessa kuitenkin vain niillä, jotka ovat maksaneet kyseisen taksan mukaisen maksun.


Kehen ottaa yhteyttä jätehuoltoasioissa?

Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, kunnan kuljetukset) liittyvät yhteydenotot:

Jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta (tiedote 22.1.2021). Jätehuollon palvelutehtäviin ja käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista vastaa edelleen kunta. Jätehuollon asiakaslaskutus ostetaan jatkossa Sammakkokangas Oy:ltä. Ota yhteys kuntaan, mikäli asiasi koskee muuta jätehuollon palvelutehtävää, kuten esim. jäteneuvontaa, aluekeräyspisteitä tai kunnan järjestämiä jätekuljetuksia.

  • Viitasaaren kaupunki / tekninen toimi
  • viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
  • 014 459 7411 (vaihde ark. 9-15)
  • 040 171 7516 Teknisen toimen kanslisti

Viranomaistoimintaan liittyvät yhteydenotot:

Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuu jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

  • Sydän-Suomen jätelautakunta
  • jatelautakunta@saarijarvi.fi
  • 050 3903 765 jätehuoltoasiamies Heli Rämänen
  • 044 4598 249 jätehuoltosuunnittelija Maija-Leena Peltoluoto

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot (esim. osoitteenmuutos):

Kunnan ylläpitämien aluekeräyspisteiden käytön sekä jätehuollon perusmaksun laskutuksen yksityisasiakkaille hoitaa jatkossa Sammakkokangas Oy.

Kiinteistön oman (tai kimppa) jäteastian kuljetussopimuksen ja laskutuksen hoitaa asiakkaan itse valitsema kuljetusliike.


Aluekeräyspisteet

Aluekeräyspisteet on tarkoitettu vain kotitalouksien lajitelluille hyötyjätteille (kartonki / pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli – astiavalikoima saattaa vaihdella pisteittäin).

Pakkausmuovi, sekä metalli-, lasi- ja kartonkipakkaukset kerätään Rinki Oy:n pisteillä, jotka sijaitsevat K-Supermarketin pihassa osoitteessa Postikuja 1 ja ABC-liikenneaseman kaukoparkkialueella osoitteessa Kokkosalmentie 7.

Isommat jäte-erät kuten siivouspäivän isot jätesäkit tai esimerkiksi rakennusjäte ja isot esineet eivät kuulu aluekeräyspisteille, vaan ne tulee toimittaa suoraan vastaanottopisteelle.

Viitasaaren kaupunki vastaa keräyspisteistä, tyhjennyksestä ja kunnossapidosta. Aluekeräyspisteille tuotu sinne kuulumaton jäte sekä pisteiden ylimääräinen siivous nostavat jätehuollon järjestämisen kustannuksia.

Asiakas valitsee sekajätteen käsittelytavaksi joko oman / kimppa astian tai aluekeräyspisteen (mahdollista vain haja-alueella). Aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttöoikeus on vain niillä jotka ovat maksaneet kyseisen taksan mukaisen maksun.

 


Jätehuoltomääräykset

Jätteet lajitellaan voimassaolevien jätehuoltomääräysten (voimaantulo 1.8.2019) mukaan:


Kuljetukset

Kuntien järjestämisvastuulla olevat kuljetukset on kilpailutettu. Viitasaaren kaupunki vastaa jätekuljetuksista aluekeräyspisteiden ja kuntien kiinteistöjen osalta.

Yritysjätteet tai kiinteistöjen sekajätteet eivät kuulu kunnan järjestämisvastuun piiriin vaan kiinteistönomistajat ja toimijat itse vastaavat kuljetuksista Hyötykolmio Oy:n jäteasemalle Vaarinvuoreen, josta Sammakkokangas Oy hoitaa kuljetukset energialaitokselle.

Kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt voivat tilata kiinteistöllä olevien jäteastioiden tyhjennyksen haluamaltaan yritykseltä – sekajäte välivarastoidaan kuljetusliikkeestä riippumatta aina Vaarinvuoreen ja hyötyjätteet jakeesta riippuen kuljetetaan kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä välivarastointipisteisiin Viitasaarelle (Hyötykolmio Oy) ja sieltä isompina kuormina eteenpäin Sammakkokankaan jätekeskukseen ja Riikinvoiman energialaitokselle.

Jäteasemat ja –keskukset ottavat aukioloaikoina vastaan myös asiakkaan tuomaa jätettä.

Kuntien vastuulla olevia kuljetuksia Viitasaarella kaudella 1.1.2022 – 30.4.2025 hoitaa L&T Ympäristöpalvelut Oy.

L&T Jäteasema (Vaarinvuoren jäteasema) Vaarinvuorentie 77, 44500 Viitasaari (Google Maps)

Vaarinvuoren jäteaseman toiminnasta vastaa L&T. Katso lisätiedot L&T:n omilta sivuilta.
Osoite: Vaarinvuorentie 77, 44500 Viitasaari,  Puhelin: 0500 344388

Aukioloaikoina yksityisasiakas (asumisen jätteet) voi toimittaa:

  • ilmaiseksi: keräyspaperi, metalli, pahvi, vaaralliset jätteet, kylmälaitteet, SER (kodinkoneet)
  • maksua vastaan: sekajäte, rakennusjäte, energiajäte, puujäte, betoni ja kiviaines, haravointijäte, tasolasi

Jäteasemat palvelevat myös yritysasiakkaita.

 

 


Hyödyllisiä linkkejä


Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Juho Tenhunen

teknisen toimialajohtaja

044 459 7380 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Vesa Pulkkinen

yhdyskuntatekniikan työnjohtaja

040 194 5119 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Mervi Kauppinen

toimistosihteeri

040 171 7516 Soita

Yksikkö

Tekninen toimi

Hae sivustolta