Linjat

Linjat

Musiikkilinja

Viitasaaren lukio tarjoaa erilaisen musiikkilinjavaihtoehdon. Opiskelussa voit keskittyä oman mielenkiintosi ja lähtötasosi mukaan sävellykseen, sanoitukseen tai sovitukseen. Musiikkilinjalla pääset toteuttamaan ideasi painokelpoisiksi nuoteiksi ja jopa äänitteeksi saakka. 

Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä musiikkiopiston kanssa ja tarjoaa opiskelijoille maksuttoman musiikkiopistopaikan.

Pelastus- ja turvallisuuslinja

Linjalla opiskellaan valtakunnallisen koulutusjärjestelmän mukaisia palokunnan peruskursseja ja kursseilla opittuja asioita harjoitellaan monipuolisissa harjoituksissa. Harjoituksien yhteydessä pääset sammutus-, pelastus- ja ensiaputehtäviin. Koulutus on suureksi osaksi käytännön taitojen harjoittelua.

Linjalle ei vaadita aikaisempaa kokemusta palokuntatoiminnasta tms. Hyvä fyysinen kunto on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Tärkeintä on halu auttaa toisia ja halukkuus nostaa omaa fyysistä kuntoa. Koulutus sisältää vuosittaisen kuntotestauksen, minkä yhteydessä opiskelijalle laaditaan yksilöllinen kunto-ohjelma.

Koulutuspaikkoja on yhteensä 10. Jokaiselle oppilaalle hankitaan kurssien suorittamista varten henkilökohtainen täydellinen sammutusvarustus.

Koulutus antaa hyvän valmiuden hakeutua mm. Pelastusopistoon ammattitutkintoihin (pelastaja, pelastusalan päällystötutkinto (AMK), hätäkeskuspäivystäjä) ja ensihoitajan ammattitutkintoihin (lähihoitaja, sairaanhoitaja-AMK, ensihoitaja-AMK).

Linjan toteuttavat yhteistyössä Viitasaaren lukio, Keski-Suomen pelastuslaitos ja Keski-Suomen pelastusalan liitto.

Hae sivustolta