Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityö edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Työn tavoitteena on yksilöiden ja perheiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja omien voimavarojen vahvistaminen. Sosiaalityön toimilla pyritään syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Lähtökohtana on sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja mahdollisimman varhainen puuttuminen elämän ongelmatilanteissa.

Käytännön toimintaan kuuluu sosiaalihuollon ammattihenkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä erilaisia tukitoimia. Sosiaalityö toimii yhdessä asiakkaan ja perheen läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa.

Lomakkeet ja ohjeet muissa sosiaalityön palveluissa:

Lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto sosiaalihuoltoon (PDF) ja DOCX-muodossa
Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista
Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelihakemus
Tarvittavat tiedot elatusavun arviointia varten
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake
Huoli-ilmoitus-lomake

SOSIAALITYÖ, Viitasaari
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Sosiaalitoimen yhteydenotto
(yleinen ohjaus, neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto)
040 661 5875
Soittoaika 8-12

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden
puhelinnumerot lasten ja perheiden asioissa 12-13
Viitasaari numerot 044 459 7343 ja 044 459 7321

Aikuissosiaalityöntekijöiden soittoaika
ma-pe 13-14: Viitasaari 044 459 7449

Vastaava sosiaalityöntekijä
Kirsi Alonen
044 459 6850
Puhelinaika ti-to 12-13

Aikuissosiaalityöntekijä
Kirsi Degerman
044 459 7449
Puhelinaika 13-14

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
Leena Pasanen
040 190 6727
Puhelinaika 13-14

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
Marjo Lappalainen
044 459 7343
Puhelinaika ti-to 12-13

Palveluneuvoja
Lea Jelonen
050 310 8052
Puhelinaika 13-14

Vs. lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
Aila Rissanen
044  459 7321
Puhelinaika ti-to 12-13

Lastensuojelun sosiaaliohjaaja
Kirsti Häkkinen
044 733 5685

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja
Sari Tuohimetsä
040 668 5782

Perhetyöntekijä
Jaana Sääksjärvi
040 631 9039

Perhetyöntekijä
Mirja Salmi
040 634 1985

Koulukuraattori
Merja Paanila
040 664 3280

Koulukuraattori POKE
Kati Kumpulainen
044 733 5869

Tsemppari
040 359 0981

Sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on esimerkiksi akuutti huoli lapsen tai perheen tilanteesta, akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka.
Virka-aikainen sosiaalipäivystys klo 8-16, p. 112
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys suoran puhelinnumeron kautta, p. 014 266 0149, mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Sosiaaliasiamies
Eija Hiekka
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
044 265 1080, puhelinaika ma-to 9-11
sähköposti: eija.hiekka@koske.fi

PERHENEUVONTA
Keskitie 10
44500 Viitasaari
Ajanvaraus ma-pe klo 8-16

Psykologi
Leena Kuivalainen
044 733 5669

Sosiaalityöntekijä
Tarja Ridell
044 733 5670

Tarvittaessa lastenpsykiatrin palvelut.

LASTENVALVOJAPALVELUT
Lastenvalvoja auttaa, kun perheen vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia. Perheoikeudelliset palvelut selvittävät myös lapsen isyyden ja äitiyden, sekä laativat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Palveluohjaus
Ohjaus, neuvonta
p. 014 266 3993
Puhelinajat: ma, to klo 9–10, ti klo 12–15,

Lastenvalvojien puhelinneuvonta
p. 014 266 7011
Puhelinajat: ti klo 13–15, ke klo 10–12, pe klo 10–11

 

SOSIAALITYÖ, Pihtipudas
Keskustie 9, PL 36
44800 Pihtipudas

Sosiaalitoimen yhteydenotto
(yleinen ohjaus, neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto)
040 661 5875
Soittoaika 8-12

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden
puhelinnumero lasten ja perheiden asioissa 12-13
Pihtipudas 040-6203172

Aikuissosiaalityöntekijöiden soittoaika
ma-pe 13-14: Pihtipudas 044 459 6855

Vastaava sosiaalityöntekijä
Kirsi Alonen
044 459 6850
Puhelinaika ti-to 12-13

Aikuis- ja perhesosiaalityöntekijä
044 459 6855
Puhelinaika 13-14

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
Tuija Kauppinen
040 620 3172
Puhelinaika ti-to 12-13

Palveluohjaaja
Helena Hakkarainen
040 860 0168
Puhelinaika 13-14

Sosiaaliohjaaja
Tiia Moisio
040 630 9221

Sosiaaliohjaaja
Nanna Tiitinen
044 459 6856

Perhetyöntekijä
Soile Siekkinen
040 653 1217

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja
Sari Tuohimetsä
040 668 5782

Koulukuraattori
Kati Kumpulainen
044 733 5869

Tsemppari
040 359 0981

Sosiaalipäivystys
Sosiaalipäivystykseen voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on esimerkiksi akuutti huoli lapsen tai perheen tilanteesta, akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka.
Virka-aikainen sosiaalipäivystys klo 8-16, p. 112
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys suoran puhelinnumeron kautta, p. 014 266 0149, mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Sosiaaliasiamies
Eija Hiekka
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
044 265 1080, puhelinaika ma-to 9-11
sähköposti: eija.hiekka@koske.fi

PERHENEUVONTA
Vastaanotto tiistaisin
Ajanvaraus ma-pe klo 8-16

Psykologi
Leena Kuivalainen
044 733 5669

Sosiaalityöntekijä
Tarja Ridell
044 733 5670

LASTENVALVOJAPALVELUT
Lastenvalvoja auttaa, kun perheen vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia. Perheoikeudelliset palvelut selvittävät myös lapsen isyyden ja äitiyden, sekä laativat olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Palveluohjaus
Ohjaus, neuvonta
p. 014 266 3993
Puhelinajat: ma, to klo 9–10, ti klo 12–15,

Lastenvalvojien puhelinneuvonta
p. 014 266 7011
Puhelinajat: ti klo 13–15, ke klo 10–12, pe klo 10–11

Hae sivustolta