Äänestä vaaleissa

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa edustajansa eduskuntaan, aluevaltuustoon, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöselimiin.

Jokainen yli 18-vuotias on oikeutettu vaikuttamaan omalta osaltaan päätöksentekoon äänestämällä valtakunnallisissa ja paikallisissa vaaleissa. Äänestämisen lisäksi voi vaikuttaa mm. seuraamalla päätöksentekoa ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset säännönmukaiset vaalit:

Presidentinvaali joka kuudes vuosi (seuraava 28.1.2024). Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.

• Europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraava 9.6. 2024). Europarlamenttivaaleissa valitaan europarlamenttiin Suomesta europarlamentaarikkoja, eli meppejä. Koko Suomi muodostaa yhden vaalipiirin.

• Kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavaksi 13.4.2025)  Kuntavaaleissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettuja on kuitenkin 5001 – 20 000 asukkaan kunnassa valittava vähintään 27.

• Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraava 18.4.2027). Eduskuntavaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan. Suomi on jaettu eduskuntavaaleissa kolmeentoista maakuntien mukaan muodostettuun vaalipiiriin, joista valitaan edustajia vaalipiirin asukaslukuun suhteutettu määrä.

• Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Katso lisää www.vaalit.fi.

Hae sivustolta