Verkkosivujen tietosuojalauseke

Tämä on Viitasaaren kaupungin  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste kaupungin verkkosivuista. Laadittu 14.12020. Viimeisin muutos 14.9.2023.

Kaupungin yleisistä tietosuojasta lisätiedot ja muut rekisteriselosteet löydät Tietosuoja-sivulta.

1. Rekisterinpitäjä

Viitasaaren kaupunki, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, Y-tunnus 0208573-0

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viestinnän kehittäjä Markus Kauppinen, 045 875 6 875, markus.kauppinen@viitasaari.fi

3. Rekisterin nimi

Viitasaaren kaupungin verkkosivujen markkinointi- ja käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä verkkosivujen kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Viitasaaren kaupungin sivujen tietorekisterit sisältävät tietoja evästeistä ja lomakkeista. Verkkosivulla käytettävät lomakkeet voivat tallentaa asiakkaan antamia tietoja tai käsittelyyn liittyviä tietoja, esimerkiksi henkilön nimi, (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kun vierailet jollain Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä (tekstitiedostoja). Halutessasi voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksista.

Kaupungin verkkosivujen evästeet ovat teknisiä, analytiikan, mainostuksen sekä sosiaalisen median evästeitä. Tekniset evästeet liittyvät verkkopalvelumme toimintaan.

Sivustolla voi olla käytetty erilaisia sosiaalisen median palveluiden upotuksia. Näiden palveluiden mahdolliset evästeet voivat liittyä analytiikkaan, mainontaan sekä sisällön jakamiseen kyseisiin palveluihin. Sosiaalisen median palveluntarjoajat voivat käyttää tietoa omien, voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivun käyttöön liittyvät rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivuston kautta sekä www-lomakkeilla lähetetyistä tiedosta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Viitasaaren kaupunki luovuttaa yksittäistapauksessa henkilön tiedot, jos asianomainen pyytää Viitasaaren kaupunkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii kaupunkia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon tietokannasta

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet ja palvelujen käytön analysointi

Viitasaaren kaupunki ei käytä verkkosivuilla ulkopuolista analytiikkaa. Osa verkkosivujen toiminnallisuuksista voi käyttää evästeitä, jolloin evästeiden estäminen estää myös kyseisen palvelun toiminnan.

Verkkosivuilla käytetään myös ulkopuolisia yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti.

12. Mainonnan kohdentamisen ja analyytiikan evästeiden estäminen

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi, laitteesi tai palveluiden asetuksia. Selaimessa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai käyttämästäsi laitteesta. Alla lisätiedot selaimista, laitteista ja palveluista:

Tietokoneet: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari

Mobiililaitteet: Android (Chrome), Apple iOS (Safari)

Google (koskee kaikkia palveluita, esim. Youtube-videot): Tietosuoja ja käyttöehdot https://policies.google.com/privacy?hl=fi, mainosasetukset https://adssettings.google.com/https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fi
Facebook: Yksityisyyskäytännöt https://www.facebook.com/policy.php, mainosasetukset https://www.facebook.com/help/568137493302217, yksityisyysasetusten hallinta https://www.facebook.com/privacy
LinkedIn: Yksityisyyskäytännöt https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: Evästekäytännöt https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#, tietoa yksityisyysasetuksista https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings
Whatsapp: Yksityisyyskäytännöt https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää tietojesi käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Hae sivustolta