Työpaikat ja elinkeinorakenne

Viitasaarella työssäkäyvistä yli puolet saa toimeentulonsa palveluelinkeinosta. Elinkeinorakenteessa palveluiden osuus on 65 % ja  jalostuksen 23 %. Teollisuuden perustan muodostavat puunjalostus- ja metalliteollisuus.

Maa- ja metsätalous on saanut lisää vauhtia bioenergia-alan kehittymisestä, työpaikkoja syntyy sekä energian korjuuseen että sitä tukevaa teknologiaa tuottaviin yrityksiin.

Pohjoisen Keski-Suomen alueella pendelöinti on vähäistä.

Suurimpia yrityksiä ovat:

Kaskipuu, Pisla Oy ja ER-Saha Oy.

Viitasaaren avainluvut

Taajama-aste v. 2020, 58,0 %
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä v. 2020,  67,5 %
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä v. 2020, 19,9 %
Alueella asuvan työllisen työvoiman määräv. 2019,  2 129
Työllisyysaste vuonna 2019,  67,4 %
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus vuonna 2019,  80,6 %
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä v. 2019,  2 252
Alkutuotannon työpaikkojen osuus v.2019,  10,4 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus v.2019,   22,6 %
Palvelujen työpaikkojen osuus v. 2019,   65,2 %
Työpaikkaomavaraisuusv.  2019,  105,8 

Hae sivustolta