Rakentamisavustukset

Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustuksille on jatkuva haku.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

 • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihinavustus
 • jälkiasennushissin asentamisavustus
 • rakentamiseenesteettömyysavustus.

 

Rakentamisavustukset

Rakentajien on mahdollista hakea lainoja ja korjaus-avustuksia rakentamiseensa valtiolta (ARA).

Korkotuki- ja aravalainojen ja muiden valtion tukien ja avustusten hakeminen

Korkotukilainat

 • Vuokra-asuntojen- ja asumisoikeustalon rakentamisen ja peruskorjauksen korkotukilainat.
 • Osaomistustalon rakentamisen korkotukilaina.
 • Asunto-osakeyhtiötalon rakentamisen ja perusparantamisen korkotuki jalainoituskelpoiseksi hyväksymiset.
 • Vuokra-asunnon ja –talon hankintalaina / vanhan talon hankinta.
 • Omistusasunnon korkotukilaina rakentamiseen, vanhan hankintaan ja peruskorjaukseen. Haettaessa omakotitalon perusparannuksen korkotukilainan lisäksi vanhuksen asunnon korjausavustusta, hakemukset jätetään samanaikaisesti.

Vuokra-aravalainat

 • Vuokra- ja asumisoikeustalon uustuotannon lainat. Yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä haetaan Asuntorahastolta viimeistään samanaikaisesti lainahakemuksen kanssa.
 • Vuokratalon tai –asunnon hankintalaina / vanhan talon hankinta.

Avustukset

 • Erityisryhmien asunto-olojen parantamisen avustukset uudisrakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaa vuokra-asuntokohteissa, joille on myönnetty myös korkotukilaina, mutta ei muuta julkista avustusta.

Korjaus-, energia- ja jätevesiavustukset

 • Ilmoitetaan erikseen haettavaksi yleisenä valtakunnallisena hakuaikana.
 • Ohjeet ja hakemuslomakkeet saatavissa rakennustarkastajilta ja internetistä ARA:n sivuilta

Muut avustukset

 • Taloudellisissa vaikeuksissa olevien asuntoyhteisöjen tuesta ohjeet: www.ara.fi

Hae sivustolta