Ilmastohanke

Viitasaaren kaupungin Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta rahoitetussa Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä kolmessa hankeosiossa:

1) Seurantatyökalujen käyttöönotto ilmastojohtamisen tueksi ja ilmastoviestinnän kehittäminen -osiossa otettiin käyttöön Viitasaaren ilmastovahti -palvelu ja toteutettiin ilmastoviestintää kaupungin viestintäkanavissa esimerkiksi valtakunnallisiin kampanjoihin osallistumalla. Ilmastovahti ja sen verkkosivu-upotukset todettiin hyväksi keinoksi koota ja viestiä kuntien ilmastoteoista. Hankeaikana kaupunki liittyi myös Hinku-verkostoon.

2) Kumppanuusverkoston luominen paikallisille yrityksille ja kaupungin tarjoama tuki ‑osiossa ryhdyttiin YmpyräKS-verkoston yhdeksi pyörittäjäksi ja liityttiin verkoston Ympäristövastuullisuuskumppanuuteen, johon houkutellaan mukaan paikallisia yrityksiä. YmpyräKS-verkosto nähtiin tavaksi pitää kumppanuusverkosto yllä myös hankkeen jälkeen.

3) Enni-energiansäästösovelluksen käyttöönotto kouluilla -osiossa testattiin vuoden ajan Enni-sovelluksen käyttöä kaikilla Viitasaaren perusopetuksen kouluilla. Kaikilla kouluilla saatiin vuoden aikana säästettyä sähköä ja Huopanan koululla myös vettä. Todettiin oppilaiden energiankäyttöä seuraavien projektien sopivan paremmin pienille koulurakennuksille, joissa lisäksi automaatio on vähäistä. Todettiin myös, että koska Enni-sovellusta ei enää ylläpidetä, tarvittaisiin tilalle helppokäyttöinen ja toimiva sovellus tai ohjelma.

Hankkeen avulla ilmastotekojen tunnistaminen ja näkyvyys ovat parantuneet. Hankkeen toimenpiteitä on edistetty kehittäen ratkaisuja hankkeen jälkeiseen aikaan, jolloin ilmastotyölle ei välttämättä aina ole varsinaista henkilöstöresurssia. Hankerahoitus koettiin hyväksi tavaksi vauhdittaa pienen kunnan ilmastotyötä. Työn jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi on kuitenkin jatkossakin tärkeää kehittää pysyviä ratkaisuja niin toimintamallien kuin vastuutahojenkin suhteen.

Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 vain, jos myös kunnat ja kaupungit tekevät aktiivista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeessa Viitasaarelle on otettu käyttöön Ilmastovahti-palvelu.

Hankeaika oli 1.8.2021–30.11.2022. Hankkeen projektipäällikkönä toimi 1.8.–30.9.2021 Asta Silvanne ja 1.10.2021–30.11.2022 Pauliina Ritvanen. Ohjausryhmänä toimi kaupungin kestävän kehityksen toimikunta. Hankkeen loppuraportti on luettavissa PDF-tiedostona.

Hanke Ilmastovahti-palvelussa

Hae sivustolta