Ilmastohanke

Ympäristöministeriö on myöntänyt Viitasaaren kaupungille hankerahoitusta Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmastaan. Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä ‐hankkeen tavoitteena on osallistaa ilmastotalkoisiin koko kaupunkiyhteisö ja juurruttaa ilmastomyönteinen toiminta kiinteäksi osaksi kaupungin normaalia arkea. Hankkeeseen on palkattu ilmastokoordinaattori, jonka työpanos on kaikkien viitasaarelaisten tahojen käytössä ilmastotyön vauhdittamiseksi, marraskuun 2022 loppuun saakka. Projektin ohjausryhmänä toimii Kestävän kehityksen toimikunta.

Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 vain, jos myös kunnat ja kaupungit tekevät aktiivista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hanke sisältää kolme eri osatoimenpidettä: 1) Otetaan käyttöön ilmastojohtamisen työkalut ja kehitetään ilmastoviestintää, 2) luodaan paikallisten yritysten ja kaupungin yhteinen ilmastokumppanuusverkosto ja vauhditetaan yritysten ilmastotyötä ja 3) otetaan Enni-energiansäästösovellus käyttöön kouluilla.

Hanketta vetää 1.10.2021 alkaen Viitasaaren kaupungin ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen (YTM). Ilmastokoordinaattori on tavattavissa kaupungintalolla ja Lennättimessä.

Lisätietoja hankkeesta ja ideoita hankkeeseen liittyen voi laittaa sähköpostitse pauliina.ritvanen@viitasaari.fi ja puhelimitse 040 131 8973.

 

Tätä sivua päivitetään hankkeen edetessä.

Hae sivustolta