Opiskelijastipendit

Opiskelijastipendit

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.9.2017 § 92 opiskelijastipendin myöntämisperiaatteet, jonka mukaan Viitasaaren kaupunki myöntää vuosittain enintään viisi 1 000 euron suuruista opiskelijastipendiä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammattiin pätevöittävän tutkinnon lopputyön Viitasaarella toimivassa yrityksessä tai yhdistyksessä suorittavalle opiskelijalle. Stipendit myönnetään hakujärjestyksen perusteella.

Opiskelijastipendillä kannustetaan opiskelijoita tekemään lopputyönsä Viitasaarella toimivissa yrityksissä tai yhdistyksissä.

Kaupunginhallitus on 19.1.2015 § 22 päättänyt, että stipendin haku- sekä myöntämismenettely on seuraava:

  • vapaamuotoinen stipendihakemus stipendirahan varaamiseksi osoitetaan kaupunginsihteerille
  • hakemukseen tulee liittää oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma ja yrityksen/ yhdistyksen kanssa tehty sopimus lopputyön suorittamisesta
  • Viitasaaren kaupungin stipendi maksetaan, kun lopputyö on suoritettu ja kopio siitä on kaupungisihteerille toimitettu maksatusta varten
  • opiskelijastipendistä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla sekä muussa sähköisessä mediassa

Lisätietoja antaa

Viitasaaren kaupunginsihteeri Tiina Honkanen

Tiina Honkanen

kaupunginsihteeri

044 459 7301 Soita

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo

Hae sivustolta