Puhtauspalvelut

Puhdasta jälkeä

Ruoka -ja puhtauspalvelut on teknisen lautakunnan hallinnoima tukipalveluita tuottava yksikkö. Puhtauspalveluissa reilun 30 työntekijän henkilöstö tuottaa puhtauspalveluita kunnan omistamissa ja hallinnoimissa kiinteistöissä reilun 28 000 m2 alueella. Viitasaarella työskentelee yksi siivoustyönjohtaja ja yksikköä johtaa Wiitaunionin yhteinen ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö.

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on taata terveelliset, viihtyisät ja turvalliset tilat. Toteutamme palvelun taloudellisesti ja tehokkaasti hyvillä välineillä, ajanmukaisilla menetelmillä ja koneita hyödyntäen. Ammattitaitoisella siivouksella saavutetaan hyvä sisäilman laatu ja edesautetaan pintojen kunnon ylläpitämisessä. Palvelun keskipisteessä on tyytyväinen asiakas.

Palvelun sisältö

Palvelutuotteita puhtauspalveluilla ovat ylläpitosiivous, perussiivous ja remonttisiivous. Työajan suunnittelussa käytetään apuna siivoustyönmitoituksia. Mitoitukset ovat pohjana siivoustyöohjeille, joiden mukaan työt on suunniteltu päivä- ja viikkoaikatauluun. Näin taataan tasalaatuinen ja kustannustehokas palvelu. Puhtauspalvelut sisältävät ammattisiivoukseen suunnitellut koneet, välineet ja näiden huollon, puhdistusaineet, saniteettipaperit sekä käsiepesuaineet ja käsihuuhteet ja näiden annostelijat sekä eteisten vaihtomatot.

Korkean laadun takana

Puhdistusaineet ja -välineet hankitaan keskitetysti kuntahankintojen kautta. Puhdistusaineet ovat allergiatestattuja ja niillä on ympäristömerkki. Ajanmukaiset siivouskoneet ovat säännöllisessä käytössä. Kaikki vakituisessa työsuhteessa työskentelevät laitoshuoltajat ovat suorittaneet laitoshuoltajan ammattitutkinnon.

Laadun valvonta

Asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä. Vuoden 2020 aikana otetaan yksiköissä käyttöön Siivouksen tekninen laatu, mittaus-ja arviointijärjestelmä INSTA 800:2010 laadunvalvontaohjelma. Ohjelmassa seurataan toteutunutta laatua tekemällä asiakkaan ja palveluorganisaation kanssa kohteissa laadun arviointikierroksia.
Siisteissä tiloissa asiakkaat viihtyvät. Laitoshuoltaja myös ohjaa omalla työllään asiakkaita huolehtimaan ympäristöstään vastuullisesti.

Turvallinen työympäristö ja ammattitaitoinen henkilökunta

Siivouskohteissa huolehditaan työturvallisuudesta ja työn ergonomisuudesta. Toimipisteissä tehdään säännölliset riskiarviot. Henkilöstön ammattitaidosta huolehditaan täydennyskoulutuksella. Henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan. Teemme kiinteästi yhteistyötä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa. Opiskelijoita on säännöllisesti työssäoppimassa ja suorittamassa näyttötutkintoja kohteissamme. Työntekijöitä on koulutettu näytön arvioijiksi.

Yhteystiedot

Sari Wilkman

ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

044 459 6748 Soita

Yksikkö

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sirpa Utriainen

siivoustyönjohtaja

044 459 7620 Soita

Yksikkö

Ruoka- ja puhtauspalvelut, Viitasaari

Hae sivustolta