VAMU-hanke

VAMU-hanke ”Vahvuuksista voimaa ja virtaa Muutoksen aalloille”

Hankeaika: 1.2.–31.8.2023. Hankepäällikkönä toimi Katri Aalto.

Tavoitteet

VAMU ”Vahvuuksista voimaa ja virtaa Muutoksen aalloille” – hankkeen tavoitteen on tukea Wiitaunionin henkilöstön, esihenkilöiden ja johdon työhyvinvointia ja jaksamista organisaatiomuutokseen liittyvien prosessien ja valmistelutyön aikana. Hankkeessa tarjottavilla eri toimenpiteillä pyritään vahvistamaan henkilöstön uudistumis- ja muutoskyvykkyyttä muutoksessa selviytymisen, työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa esihenkilöiden muutosjohtamisen taitoja sekä lisätä heillä käytettävissä olevia muutosjohtamisen työkaluja työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi.

Kohderyhmä

Wiitaunionin eli Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan johto, esihenkilöt ja henkilöstö.

Toimenpiteet

Hankkeen kohderyhmälle suunnatut toimenpiteet jakaantuvat kolmeen eri työpakettiin.

Työpaketti 1. henkilöstölle tarjottava tuki ja valmennukset muutoksessa
1.1. Organisaatiomuutokseen liittyvien tunteiden, huolien ja pelkojen käsittelemisen mahdollistaminen Huoliseinä -työpajoissa
1.2. Palautumisesta Voimaa ja Virtaa – muutokseen työpajat
1.3. Henkilöstölle toteutettavat Kehity vahvuuksilla™ – ryhmävalmennukset
1.4. Henkilöstön kouluttaminen ja valmentaminen ratkaisukeskeisistä yhteistyö- ja työyhteisötaidoista
1.5. Vahvuuksista Voimaa ja Virtaa – työpajat

Työpaketti 2. esihenkilöiden jaksamisen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tukeminen muutoksessa
2.1 Luodaan esihenkilöille organisaation sisäinen valmennuksellinen vertaissparrausryhmä
2.2. Toteutetaan esihenkilöille omat Kehity vahvuuksilla™ – ryhmävalmennukset

Työpaketti 3. muutoksen ja uudistumisen johtaminen organisaatiomuutoksessa
3.1. Toteutetaan esihenkilöille muutosjohtamisen koulutus
3.2. Toteutetaan esihenkilöille tunnetaitojen ja tunneilmaston johtamisen koulutus
3.3. Toteutetaan esihenkilöille vahvuuksien johtamisen koulutus

Tulokset

Hankkeen ydintulokset sekä toteutuneiden toimenpiteiden kuvaukset ja kokemuksia toimenpiteistä on julkaistu PDF-dokumenttina.

Hae sivustolta