Neuvonta ja asiointi

Kaupungintalon neuvonta ja puhelinvaihde

Viitasaaren kaupungin puhelinvaihde ja kaupungintalon neuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 9-12.

Kaupungintalon neuvonta sijaitsee pääaulassa 2. kerroksessa. Neuvonnasta saat apua ja tietoa asiointiin, neuvonnassa on induktiosilmukka.Neuvonnasta löydät täytettäviä lomakkeita, esitteitä ja voit ostaa joitakin kaupunkituotteita kuten kaupunkiviirejä sekä Viitasaaren historia -kirjoja. Myös aloitelaatikko löytyy neuvonnan yhteydestä.

HUOM!
Kaupungintalon neuvonta on suljettu 3.6  ja 6.-7.6.2024 Kesällä 2024 kaupungintalo on suljettu 1.-28. heinäkuuta.

Neuvonta, Viitasaaren kaupungintalo

014 459 7411 Soita

Yksikkö

Viitasaaren kaupungintalo

Toimipaikka

Keskitie 10,
44500 Viitasaari

Lisätietoja

Kaupungintalo avoinna arkisin klo 8-16.

Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna arkisin klo 9-12.

Kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset

Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kohdassa Kuulutukset.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul­kai­se­mal­la ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään­nök­sis­tä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta­val­la. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on pois­tet­ta­va tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Erityislainsäädännössä on edelleen mainintoja kunnan ilmoitusten jul­kai­se­mi­ses­ta paperimuotoisena fyysisellä ilmoitustaululla. Viitasaaren kaupungin virallinen il­moi­tus­tau­lu sijaitsee kaupungintalon pääsisäänkäynnin vieressä. Eri­tyis­lain niin vaatiessa kuulutus siis julkaistaan myös fyysisellä il­moi­tus­tau­lul­la.

 

Kaupungintalon neuvonnasta voi ostaa Viitasaaren historiakirjoja seuraavilla hinnoilla:

Vanhan Viitasaaren historia
31 euroa

Viitasaaren historia – Savutuvista tietoyhteiskuntaan
60 euroa

Molemmat kirjat yhteishintaan 80 euroa

Kaupungintalon asiointipiste

Viitasaaren kaupungin asiointipisteessä saat asiasi vireille työ- ja elinkeinotoimiston palveluita koskevissa asioissa.

Kuluttajaneuvonta

Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt Keski-Suomen oikeusaputoimiston järjestettäväksi vuoden 2019 alussa

Hae sivustolta