Avoin korkeakouluopetus

Kaupunki tukee viitasaarelaisten avoimen korkeakoulun opintoja stipendeillä, lue lisää ja hae avustus!

Avoimia korkeakouluopintoja Viitasaarella

Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto (JY) ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun avoin AMK (JAMK) tarjoavat Viitasaarella avointa korkeakouluopetusta. Viitasaarella korkeakouluopintoja koordinoi Osaamiskeskus Lennätin, jossa lähiopetus toteutetaan. Opintotarjontaa rakennetaan alueellisen koulutustarpeen pohjalta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tutustu opintomahdollisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Voit opiskella työn tai muiden opintojen ohessa, tavoitteellisesti tai pelkästä mielenkiinnosta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Kevään 2020 opinnot Viitasaarella

Aikuiskasvatustiedettä ja henkilöstöjohtamisen opintoja ryhmässä opiskellen

Aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op) ja Johtamisen ja johtajuuden perusteet –opintojakson (5 op) opiskelua tuetaan ryhmätapaamisilla. Tavoitteellinen ryhmämuotoinen opiskelu innostaa, mahdollistaa yhteisen keskustelun ja tarjoaa vertaistukea opintoihin.

Tapaamisissa käsitellään yhdessä keskeisiä teemoja ja oppimistehtäviä sekä perehdytään oppimateriaaleihin. Ryhmätoiminta tukee myös opiskelutaitojen kehittymistä, kun työskentelyn aikana tulevat erilaiset suoritustavat tutuiksi (ryhmäsuoritus, kirjallinen oppimistehtävä, tentti, verkkokurssi, luennot).

Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan noin 10 opinnoista kiinnostunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkossa. Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toteutuksen mukaisesti.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Haluatko kehittyä opettajana, ohjaajana ja aikuiskoulutuksen suunnittelijana? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Kiinnostavatko sinua työssä oppiminen ja henkilöstön kehittäminen? Mietitkö mitä on ammatillinen identiteetti, toimijuus ja työhyvinvointi? Aikuiskasvatustieteen opinnoissa pohdit aikuista oppijana muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Opiskelua tuetaan ryhmätapaamisilla.

Ilmoittaudu mukaan Viitasaaren ryhmään 1.11.2019 alkaen http://r.jyu.fi/B8A

Henkilöstöjohtamisen perusopintojen aloitusjakso: Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op (JY)

Kiinnostaako johtamiseen ja johtajuuteen liittyvät kysymykset? Opintojakso käsittelee laajasti johtajuutta ja johtamisajattelua ajankohtaisten teemojen ja johtamisteorioiden valossa. Sisältöinä on mm. strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, vastuullinen liiketoiminta, arvot ja etiikka. Opiskelua tuetaan ryhmätapaamisilla.

Ilmoittaudu mukaan Viitasaaren ryhmään 1.11.2019 alkaen http://r.jyu.fi/B8U

Syksyn 2020 opinnot

  • Sosiaalityön perusopinnot 25 op, JY
  • Henkilöstöjohtamisen opintojaksoja, JY
  • Tilinpäätösanalyysi 5 op, JAMK

Kevään 2021 opinnot

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, JY

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä. Pääset ilmoittautumaan opintotarjonnan linkkien kautta. Ilmoittaudu opintoihin verkossa järjestävän oppilaitoksen sivuilla jaksokohtaisesti. Voit valita tarjonnasta itseäsi kiinnostavat kurssit yksi kerrallaan.

Ilmoittautuminen on sitova.

Peruutusehdot:

  • JAMK: Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua.
  • JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.

 

 

 

Hae sivustolta