Avoin korkeakouluopetus

Kaupunki tukee viitasaarelaisten avoimen korkeakoulun opintoja stipendeillä, lue lisää ja hae avustus!

Avoimia korkeakouluopintoja Viitasaarella

Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto (JY) ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun avoin AMK (JAMK) tarjoavat Viitasaarella avointa korkeakouluopetusta. Viitasaarella korkeakouluopintoja koordinoi Osaamiskeskus Lennätin, jossa lähiopetus toteutetaan. Opintotarjontaa rakennetaan alueellisen koulutustarpeen pohjalta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tutustu opintomahdollisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan!

Avoimet korkeakouluopinnot ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Voit opiskella työn tai muiden opintojen ohessa, tavoitteellisesti tai pelkästä mielenkiinnosta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Syksyn 2021 opintoja

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Perusopintokokonaisuudet Keski-Suomessa lukuvuonna 2021–22:

• Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25 op): ryhmänohjaus reaaliaikaisesti verkossa
• Psykologian perusopinnot (25 op): ryhmänohjaus reaaliaikaisesti verkossa

Osaamiskokonaisuudet Keski-Suomen aluetarjonnassa 2021–22:

• Tulevaisuuden työelämätaidot tässä ja nyt – Monialaista osaamista työelämään
• Ihmisen kehitys ja ympäristöt – Näkökulmia elämänkulkuun ja hyvinvointiin
• Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus

Tiedot opintokokonaisuuksista, ilmoittautumisista ja infotilaisuuksista Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautumiset, opintomaksut ja ilmoittautumisehdot löytyvät avointa korkeakoulutusta tarjoavien tahojen sivuilta.

 

 

 

Hae sivustolta