Tietosuoja/GDPR

Tietosuoja Viitasaaren kaupungissa

Palveluiden käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kaupunki käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö perustuu 25.5.2018 lähtien Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), jota sovelletaan kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen myötä monet tietosuojaperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjän (kaupunki) on varauduttava. Rekisterinpitäjän on mm. huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

 Viitasaaren kaupungin tietosuojaperiaatteista ja -käytännöistä saat tietoa näiltä sivuilta.

Sivuilta löydät kuvaukset henkilötietojen käsittelystä ja lomakkeet rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi. Edellisten lisäksi sivusto tarjoaa toimialakohtaiset ja tietosuojavastaavan yhteystiedot, joilta saat tarvittaessa lisätietoja.

Rekisteröityjä (asiakkaat) henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ohjaa kaupungin tietosuojavastaava.

Tietosuojaohjeita ja neuvoja saat Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta https://tietosuoja.fi/fi/etusivu

Seija Järnfors

Tiedonhallintasihteeri, tietosuojavastaava

040 168 1629 Soita

Yksikkö

Hallintopalvelut / kirjaamo

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo

Hae sivustolta